Nasza polityka środowiskowa

Firma BRUGG Pipes zobowiązała się do zrównoważonego rozwoju i opiera swoją politykę środowiskową EHS na poszanowaniu człowieka i jego środowiska naturalnego, w harmonii z dobrymi wynikami ekonomicznymi.

W oparciu o cele korporacyjne, wizję i wytyczne zarządzania Grupy BRUGG, dążymy do celu, jakim jest ograniczenie do minimum zagrożeń EHS oraz spełnienie oczekiwań naszych pracowników, klientów i innych grup osób zainteresowanych w obszarze EHS.
W tym celu kształtujemy nasz system zarządzania zgodnie z normami ISO 9001, ISO 45001 oraz ISO 14001

 

BRUGG Rohrsystem AG --> ISO 9001, ISO 45001 oraz ISO 14001

BRUGG German Pipe GmbH --> ISO 9001 | ISO 14001

 

ZOBOWIĄZANIE

Dlatego zobowiązujemy się:

do odpowiedzialnego i zrównoważonego działania w celu ciągłej optymalizacji bezpieczeństwa i zdrowia człowieka oraz środowiska;

do korzystania z zasobów w sposób oszczędny i do minimalizowania w miarę możliwości naszego wpływu na środowisko;

do odpowiedniej polityki informacyjnej skierowanej do naszych pracowników;

do ciągłego doskonalenia naszych starań o dalszy rozwój w obszarze EHS;

do przestrzegania wymogów prawnych i ustawowych;

do uwzględnienia idei zrównoważonego rozwoju;

do świadomego traktowania zasobów oraz do redukcji emisji mających wpływ na środowisko i ilości wytwarzanych odpadów;

do zaangażowania i informowania wszystkich odnośnych oraz zainteresowanych partnerów, takich jak klienci, dostawcy,i urzędy, o naszych staraniach na rzecz poprawy środowiska naturalnego, ochrony pracy i zdrowia.

Polityka środowiskowa firmy BRUGG Rury jako PDF

Grafik pl

Czy wiesz, że...?

We wspólnym projekcie pilotażowym realizowanym z Fachhochschule Nortwestschweiz po raz pierwszy w naszym zakładzie produkcyjnym w Wunstorf zarejestrowaliśmy ślad węglowy organizacji (CCF) zgodnie z zasadami protokołu GHG (zakres 1 i 2).

To satysfakcjonujące, że przy rozwijającym się biznesie i rosnącej liczbie pracowników udało nam się w ciągu dwóch ostatnich lat zmniejszyć emisję CO2. „Oczywiście w 2020 roku uzyskaliśmy szczególny efekt dzięki ograniczonej aktywności turystycznej spowodowanej COVID” – powiedział dr Samy Saab, dyrektor zarządzający w zakładzie produkcyjnym w Wunstorf – „ale to nie powstrzymuje nas przed aktywnym poszukiwaniem dodatkowych możliwości dalszej redukcji naszego śladu węglowego”.