Naše politika životního prostředí

Společnost BRUGG Pipes se zavázala k udržitelnému vývoji a svoji politiku životního prostředí EHS zakládá na respektování člověka a jeho životního prostředí, a to v souladu s dobrým hospodářským výkonem.

Na základě podnikových cílů, vize a příručky pro řízení skupiny BRUGG je sledován cíl minimalizovat rizika EHS a splnit očekávání našich zaměstnanců, zákazníků a dalších zájmových skupin v oblasti EHS.
Náš systém řízení přitom realizujeme podle norem ISO 9001, ISO 45001 a ISO 14001.

 

BRUGG Rohrsystem AG --> ISO 9001, ISO 45001 a ISO 14001

BRUGG German Pipe GmbH --> ISO 9001 | ISO 14001

 

ZÁVAZEK

Proto se zavazujeme:

k odpovědnému a udržitelnému jednání pro kontinuální optimalizaci bezpečnosti a zdraví člověka a životního prostředí,

k šetrnému zacházení s našimi zdroji a minimalizaci našeho zatížení životního prostředí tam, kde je to možné,

k přiměřené informační politice vůči našim zaměstnancům,

k nepřetržitému zlepšování našeho úsilí o další rozvoj v oblasti EHS,

k dodržování právních a zákonných požadavků,

k respektování nápadů ohledně udržitelnosti,

k vědomému zacházení se zdroji a ke snížení emisí zatěžujících životní prostředí a vzniku odpadu,

k zapojení a informování všech relevantních a zainteresovaných partnerů jako zákazníků, dodavatelů
a úřadů ohledně našich snah o lepší ochranu životního prostředí, práce a zdraví.

Environmentální politika společnosti BRUGG Pipes ve formátu PDF

Grafik cs

Věděli jste to?

Ve společném pilotním projektu s univerzitou FH Nordwestschweiz jsme v naší pobočce ve Wunstorfu poprvé zdokumentovali uhlíkovou stopu firmy (Corporate Carbon Footprint, CCF) podle principů protokolu GHG (Scope 1 a 2).

Je potěšující, že i přes rostoucí obchod a zvyšující se počet zaměstnanců jsme během posledních dvou let dokázali emise CO2 snížit. „Samozřejmě jsme v roce 2020 měli zvláštní efekt způsobený omezeným cestováním v důsledku nemoci COVID,“ vysvětluje Dr. Samy Saab, ředitel pobočky Wunstorf, „ale to nás neodrazuje od proaktivního hledání dalších možností ohledně dalšího zlepšování naší uhlíkové stopy.“