Sledování úniku – protože bezpečné znamená bezpečné!

Máte možnost instalovat zařízení pro sledování přetlaku nebo podtlaku pro naše dvoustěnné trubky – v závislosti na produktu, médiu, provozním tlaku a zákonných požadavcích.

Existují dva samostatné indikátory diferenčního tlaku:

Zařízení pro monitorování úniků pro indikaci úniků dvoustěnných trubek v intersticiálních prostorech v souladu s

a) Princip záporného tlaku (např. VR410/E)
b) Princip přetlaku (např. DLR-G 6)

Ke stažení

Další