Ympäristöpolitiikkamme

BRUGG Pipes on omistautunut ympäristöystävälliselle kehitykselle, ja sen EHS-ympäristöpolitiikka perustuu ihmisen ja ympäristön huomioimiseen – taloudellisuuden tuottavuuden pysyessä korkeana.

BRUGG-ryhmittymän yhtiötavoitteiden, vision ja johtokäsikirjan pohjalta asetettu päämäärä on EHS-riskien minimointi ja yhtiön työntekijöiden, asiakkaiden ja muiden EHS-alueen intressiryhmien odotusten täyttäminen.
Hallinta- ja johtojärjestelmämme toimii standardien ISO 9001, ISO 45001 ja ISO 14001 mukaisesti

 

BRUGG Rohrsystem AG --> ISO 9001, ISO 45001 ja ISO 14001

BRUGG German Pipe GmbH --> ISO 9001 | ISO 14001

 

VELVOLLISUUS

Sitoudumme noudattamaan seuraavia toimia:

Harjoitamme vastuullista ja kestävää kaupankäyntiä, jotta ihmisen ja ympäristön turvallisuus ja terveys voidaan jatkuvasti optimoida

Käytämme resurssejamme säästeliäästi ympäristön kuormittamisen minimoimiseksi aina, kun mahdollista

Sovellamme asianmukaista, työntekijöitämme koskevaa informaatiopolitiikkaa

iPonnistelemme jatkuvasti parantaaksemme EHS-kehitystämme

Noudatamme oikeudellisia ja lakisääteisiä määräyksiä

Kehitämme ympäristöystävällisiä ideoita

Olemme tietoisia, kuinka käytämme resurssejamme, ja pyrimme vähentämään ympäristöä rasittavia päästöjä ja muodostuvan jätteen määrää

Informoimme kaikkia olennaisia kumppaneitamme, kuten asiakkaitamme, toimittajiamme ja viranomaisia, sekä pidämme heidät ajan tasalla pyrkimyksestämme parempaan ympäristö-, työ- ja terveydensuojeluun

BRUGG Pipesin ympäristöpolitiikka PDF-tiedostona

Grafik fi

Tiesitkö?

Yhteistyössä sveitsiläisen ammattikorkeakoulun FH Nordwestschweizin kanssa toteutetussa pilottiprojektissa laskimme ensimmäistä kertaa Wunstorfin toimipaikassamme yrityksen hiilijalanjäljen (Corporate Carbon Footprint, CCF) GHG-protokollan (Scope 1 ja 2) periaatteiden mukaisesti.

Ilahduttavaa on, että liiketoiminnan ja työntekijöiden määrän kasvamisesta huolimatta pystyimme vähentämään hiilidioksidipäästöjä viimeisen kahden vuoden aikana. «Vuonna 2020 tilanne oli tietysti erityinen COVID-pandemian vuoksi asetetuista matkustusrajoituksista johtuen», sanoo Wunstorfin toimipaikan johtaja Dr. Samy Saab, «mutta se ei estä meitä aktiivisesti etsimästä muita mahdollisuuksia pienentää hiilijalanjälkeämme entisestään.»