Teräsvaippaputkisto höyrylle ja kuumalle vedelle

Teräsvaippaputkisto on jäykkä kaksiseinämäinen korkealämpötilainen putkisto.

Käyttölämpötila: jopa 400 °C
Käyttöpaine: jopa PN 64
Mitat: DN 20–1000
Väliaineputki: terästä

Käyttökohteet:
Kuumavesi- ja höyryjohdot kauko- ja prosessilämpölaitoksissa, korkealämpötilaiset teollisuusputkistot

Teräsvaippaputki soveltuu kaikille käytännössä esiintyville sovellusaloille ja kaikkiin käytännössä esiintyviin käyttöolosuhteisiin, kaikkein parhaiten kuitenkin korkeille lämpötiloille ja painetasoille. Projektikohtainen esivalmistus varmistaa valmistajakustannusten pysymisen edullisella tasolla suhteessa toiminnallisiin vaatimuksiin. Sisäputken teknisten ominaisuuksien valinta, eristysvahvuuksien määrittäminen ja vaippaputken leveyksien laskenta tapahtuu aina erityiset käyttöolosuhteet huomioiden.

Tyhjiön ylläpito ja valvonta luo erinomaiset edellytykset järjestelmän valvonnalle sisä- ja vaippaputken vuotojen varalta. Tämä tekee järjestelmän toiminnasta turvallista.

Lisäturvallisuutta tuovat korroosiosuojalaitteet, jotka suojaavat vaippaputkea korroosiolta katodisella suojauksella. Lisäksi sähköiset valvontalaitteet ilmoittavat mistä tahansa kosteuden tunkeutumisesta eristystilaan.

Sovellusesimerkit

Sovellusesimerkkejä teräsvaippaputkistosta

Tekniset tiedot

Teräsvaippaputken tekninen eritelmä

Asennusoppaat

Tämän tuotteen saavat asentaa ainoastaan sertifioidut yritykset.

Sertifikaatti

Zertifikat Deutschland