System rur w płaszczu stalowym do pary i gorącej wody

System rur w płaszczu stalowym to system sztywnych rur dwuściennych do wysokich temperatur.

Temperatura robocza: do 400°C
Ciśnienie robocze: do PN 64
Wymiary: Ø 20-1000
Rura przewodowa: Stal

Zakres zastosowania:
Linie ciepłej wody i pary w ciepłowniach komunalnych i instalacjach procesowych, gorące rurociągi przemysłowe

Stalowa rura płaszczowa jest odpowiednia do wszystkich typowych zastosowań i warunków pracy, zwłaszcza do pracy w ekstremalnie wysokich temperaturach i poziomach ciśnienia. Dostosowana do projektu prefabrykacja zapewnia korzystny stosunek kosztów producenta do wymagań eksploatacyjnych. Wybór specyfikacji rur wewnętrznych, określenie grubości izolacji i obliczenie średnic nominalnych rur płaszczowych zawsze uzależnione jest od konkretnych warunków eksploatacji.

Kontrola i utrzymywanie próżni umożliwia monitorowanie systemu pod kątem ewentualnych nieszczelności rury wewnętrznej lub płaszczowej. Oznacza to bezpieczeństwo podczas eksploatowania instalacji.

Kolejnym środkiem bezpieczeństwa jest katodowe zabezpieczenie antykorozyjne, które umożliwia zapobieganie korozji rury płaszczowej. Ponadto elektroniczne systemy monitorowania zgłaszają każde przeniknięcie wilgoci w głąb izolacji.

Przykłady zastosowania

Przykłady zastosowania systemu rur w płaszczu stalowym

Dane techniczne

Specyfikacje rur w płaszczu stalowym

Instrukcje montażu

Produkt ten mogą montować wyłącznie certyfikowane firmy.

Certyfikat

LINK? Certyfikat Niemcy