Producent systemów do lokalnych i centralnych sieci ciepłowniczych Pełen asortyment elastycznych i sztywnych systemów rurowych
Pełen asortyment elastycznych i sztywnych systemów rurowych

Nasze elastyczne i sztywne rury do lokalnych i centralnych sieci ciepłowniczych

W tym przeglądzie znajdują się nasze rury do lokalnych i centralnych sieci ciepłowniczych, a także inne innowacyjne produkty do rozbudowy przyszłościowych dostaw energii.

Centralna sieć ciepłownicza: od trendu do masowego produktu

Być może niektórzy zadadzą sobie najpierw pytanie: jak właściwie działa centralna sieć ciepłownicza? Centralna sieć ciepłownicza to źródło ciepła, które ogrzewa pomieszczenia budynków i zapewnia ciepłą wodę. Ciepło pochodzi z tzw. węzłów cieplnych. Systemy te wytwarzają energię cieplną za pomocą różnych procesów, np. przez spalanie odpadów i biomasy. Ale także ciepło odpadowe, ścieki lub wody powierzchniowe i gruntowe są potencjalnymi źródłami energii – coraz popularniejsze staje się ponadto wykorzystanie solarnych centralnych sieci ciepłowniczych. Ogromne pola kolektorów zasilają obecnie całe obszary miejskie.

Docieplone, dobrze zaizolowane systemy rurowe transportują energię cieplną z systemu lub elektrowni do klienta. W przewodach płynie gorąca woda, pełniąca funkcję medium transportowego. Podziemne systemy rurowe tworzą sieć ciepłowniczą z węzłem ciepłowniczym (co najmniej jednym, a w zależności od potrzeb, przepustowości i możliwości, kilkoma węzłami).

Jeśli mowa o ciepłownictwie lokalnym lub lokalnej sieci ciepłowniczej, chodzi zwykle o mniejszy system zaopatrzenia. Rurociągi przebiegają na krótszych odcinkach. Jeśli odległość przekracza około pięć kilometrów, mówi się zwykle o centralnej sieci ciepłowniczej.

Ale wracając do cyklu: wymiennik ciepła na budynku przekształca przychodzącą energię cieplną w energię grzewczą. Dopiero po tym procesie ciepło jest efektywnie wykorzystywane do ogrzewania i podgrzewania wody pitnej w domu. Rury grzewcze rozprowadzają następnie ciepło do poszczególnych pomieszczeń. Po całkowitym zużyciu energii, specjalne rury powrotne transportują schłodzoną wodę z powrotem do węzła ciepłowniczego.

Argumenty, które przekonują

Kolejne nasuwające się pytanie dotyczy szybkiego rozwoju w ostatnich latach: Jakie są powody, dla których coraz więcej gmin i miast promuje rozbudowę centralnych sieci ciepłowniczych? I co sprawia, że ten rodzaj zaopatrzenia w energię jest tak atrakcyjny na konsumentów? Ciepłownictwo centralne ma wiele zalet: po pierwsze w tym modelu zaopatrzenia chodzi o energię neutralną pod względem CO2. Ale nie tylko to. Energia ta pochodzi z bliskiej okolicy, przynajmniej z regionu. Systemy cieplne nigdy nie są oddalone bardziej niż 20 kilometrów. Wynika to z faktu, że nawet w przypadku optymalnie izolowanych systemów rurowych, powyżej tej odległości nie można już zrealizować wystarczającego transportu ciepła. Ponieważ sieci zachowują przejrzystość i są obsługiwane przez regionalnych dostawców, klienci korzystają z wysokiego poziomu bezpieczeństwa zaopatrzenia.

Ciepłownictwo centralne jest oszczędne i wydajne w eksploatacji – i nadaje się zarówno do klasycznych grzejników, jak i do ogrzewania podłogowego. Ponadto model grzewczy jest alternatywą oszczędzającą miejsce: wymiennik ciepła jest kompaktowy i zajmuje bardzo niewielką przestrzeń w porównaniu z innymi systemami grzewczymi. Nie ma potrzeby stosowania dodatkowych zbiorników ani zasobników – wszystko, czego potrzeba, to rury grzewcze. Ponieważ ciepło trafia do konsumenta, w zależności od zapotrzebowania, za pośrednictwem ułożonych pod ziemią rur, konsument nie musi o niczym więcej myśleć. Nie ma potrzeby regularnego kupowania paliwa, co oszczędza czas i nerwy konsumenta. Ponieważ domowe aparatury praktycznie nie wymagają konserwacji, klienci korzystający z centralnej sieci ciepłowniczej mają najniższe wydatki w porównaniu z osobami korzystającymi z innych metod ogrzewania. Z tych powodów coraz więcej miast i gmin rozwija lub rozbudowuje centralne sieci ciepłownicze. Popyt jest. I stale rośnie.

O co chodzi w rurze preizolowanej?

Do lokalnego i centralnego ciepłownictwa sprzedajemy cztery elastyczne i trzy sztywne systemy rurowe, a także urządzenie do monitorowania wycieków. W zależności od profilu wymagań danego projektu nasze rozwiązania rurowe mają różną przydatność. Sztywne systemy oferują więcej zalet niż elastyczne. Elastyczne są z reguły produkowane z tworzywa sztucznego i ze względu na ich (lekką) giętkość mogą być bez dużych nakładów dostosowane do przebiegu wykopów. Jednak dzięki bogatej ofercie akcesoriów możliwe jest teraz również układanie instalacji z licznymi zakrętami przy użyciu sztywnych systemów rurowych – ale nadal pozostaje to bardziej pracochłonne. W początkowym okresie, gdy ciepłownictwo centralne powoli zdobywało pozycję na rynku jako alternatywa dla ogrzewania, do transportu układano jedynie rury preizolowane. Wtedy dostępnych było jednak znacznie mniej elementów, co ograniczało swobodę planowania.

Jednak od tego czasu sztywne systemy rurowe znacznie nadrobiły zaległości. Pod względem właściwości są ponadto bardziej wytrzymałe i jeszcze bezpieczniejsze niż rury z tworzywa sztucznego. Za to elastyczne systemy rurowe wykonane z PE (polietylenu) coraz częściej osiągają lepsze parametry izolacji – co nie oznacza, że sztywne modele wypadają tutaj znacznie gorzej. Wręcz przeciwnie: w naszych rurach do centralnych i lokalnych sieci ciepłowniczych stosujemy PUR (poliuretan) jako izolację cieplną. Ten rodzaj izolacji jest niezwykle skuteczny i doskonale uzupełnia mocne strony rur z czystej stali nierdzewnej. Pod względem techniki połączeń oba typy rur są teraz na równi. Przy użyciu różnych procesów – spawanie, prasowanie, wtykanie, wciskanie lub zaciskanie – oraz urządzeń – różne mufy, śruby i kołnierze – tworzymy połączenia między rurami w systemie na różne sposoby. W ostatecznym wyborze odpowiedniego systemu rurowego kategorie, takie jak technologia połączeń i akcesoria, mają zatem mniejszy wpływ na decyzję. Nacisk kładziony jest wyraźnie na odpowiednie właściwości produktu.

Rury do centralnych i lokalnych sieci ciepłowniczych: przegląd naszego asortymentu

W dziedzinie zastosowań w zakresie niskotemperaturowym, numerem jeden jest nasz produkt CALPEX PUR KING. Innowacja ta osiąga najlepsze parametry na świecie w pomiarach przewodności cieplnej. Wartość lambda wynosi 0,0199 wata na metr i kelwin. Niezależne i akredytowane instytuty potwierdzają naszą deklarację o znikomo niskich stratach ciepła – efektywność energetyczna jest więc gwarantowana. Nasz opatentowany CALPEX PUR KING jest samokompensujący i nadaje się do instalacji bezkońcowej.

Specjalnie dla potrzeb ciepłownictwa lokalnego i do podłączenia do pomp ciepła oferujemy system rurowy FLEXSTAR, koncentrujący się na maksymalnej elastyczności. Jednocześnie jest stabilny, umożliwia wysoce wydajną pracę pompy i posiada izolację termiczną PUR.

Jako wielofunkcyjna rura ciepłownicza nasz system rurowy CASAFLEX jest szczególnie warty polecenia. Przez „wielofunkcyjność” rozumiemy: samokompensację, samowentylację, samooczyszczanie, a także oczywiście izolację termiczną i bezkońcowość. CASAFLEX jest zaprojektowany pod kątem ekstremalnych temperatur i ciśnień i znajduje zastosowanie zarówno jako przewód główny, jak i przyłącze do domu. W zależności od potrzeb system rurowy posiada we wnętrzu rurę medium lub rurę podwójną.

Ostatnim elastycznym systemem rurowym w grupie jest nasz kabel ciepłowniczy FLEXWELL. Chociaż nadaje się do elastycznej instalacji, jest to dwuścienny system rurowy w stalowym płaszczu. Rura medium i rura zewnętrzna wykonane są ze stali nierdzewnej. Konstrukcja pozwala na obciążenie wysoką temperaturą i ciśnieniem – jednak w przypadku ich przekroczenia przewody monitorujące sygnalizują potencjalne mikrouszkodzenia. FLEXWELL sprawdza się w głębokich wykopach, a także w wyżej położonej glebie, tj. bezpośrednio pod powierzchnią. Wynika to z faktu, że horyzontalne przewierty kierunkowe umożliwiają również instalację tego systemu rurowego pod ziemią, co sprawia, że wykonywanie wykopów nie jest konieczne.

Nasze sztywne systemy rurowe PREMANT, SPIRAMANT i klasyczny system rurowy w stalowym płaszczu wywodzą się z naszej spółki zależnej ISOBRUGG. PREMANT to monitorowany, izolowany termicznie system z wytrzymałą i odporną na korozję rurą w płaszczu z tworzywa sztucznego. PREMANT jest prawdziwie uniwersalnym rozwiązaniem w naszej rodzinie produktów, ponieważ znajduje zastosowanie zarówno jako rura główna, jak i dystrybucyjna w centralnych i lokalnych sieciach ciepłowniczych, a także do transportu cieczy wrażliwych na temperaturę. SPIRAMANT jest również izolowany termicznie – w centrum uwagi tego systemu rurowego są wysokie temperatury: płaszcz z blachy o niskiej palności chroni środowisko podczas transportu cieczy izolowanych termicznie. SPIRAMANT może być instalowany jako linia napowietrzna lub wewnątrz budynków. Nasz system rurowy w stalowym płaszczu jest również przeznaczony do wysokich temperatur, ale w przeciwieństwie do SPIRAMANT jest dwuścienny i charakteryzuje się elastycznością mediów. System rurowy transportuje nie tylko ciecze, ale także kondensat, parę i gazy. Z tego powodu jest zalecany nie tylko do ciepłownictwa centralnego, ale także do stosowania w przemyśle lub systemach ogrzewania procesowego.

Te same zasady dla rur do lokalnej sieci ciepłowniczej

Czym różni się rura do lokalnej sieci ciepłowniczej od rury do centralnej sieci ciepłowniczej? Na czym polega istota poszczególnych systemów rurowych? Jak już powiedziano, oba terminy określają tę samą zasadę zaopatrzenia. W związku z tym odległość między węzłem ciepłowniczym a miejscem wykorzystania decyduje o tym, czy chodzi o – poprawne terminologicznie – ciepłownictwo lokalne czy centralne. Trasa transportu jest również ważnym kryterium, które należy wziąć pod uwagę przy rozbudowie sieci, a w szczególności przy wyborze odpowiedniego systemu rurowego. W tym kontekście pojawia się zatem pytanie: który system rurowy spełnia wymagania terenowe i najlepiej nadaje się do planowanych odległości w sieci ciepłowniczej? Ponieważ funkcja lokalnych i centralnych rur ciepłowniczych pozostaje dokładnie taka sama, a mianowicie transport energii termicznej za pośrednictwem medium, aspekt ten stanowi również jedyną różnicę w profilu wymagań lokalnych i centralnych rur ciepłowniczych. Rura do centralnej sieci ciepłowniczej jest zwykle dłuższa niż rura do lokalnej sieci ciepłowniczej. Długość ma z kolei wpływ na właściwości materiałowe, dokładniej: na stosunek stabilności i elastyczności.

Aby umożliwić wybór, specjalnie do ciepłownictwa lokalnego oferujemy elastyczny system rurowy, FLEXSTAR, oraz sztywny system, PREMANT. Trudno jednoznacznie określić, która rura do lokalnej sieci ciepłowniczej ma więcej zalet. Ostateczna rekomendacja wynika z rozważenia wszystkich istotnych czynników w danym przypadku.

BRUGG Pipes wiodącym producentem rur do centralnych sieci ciepłowniczych

BRUGG Pipes oznacza innowacyjność. Nie bez powodu mamy w naszym portfolio produktów mistrza świata. Dzięki CALPEX PUR KING ustalamy rekord dolnego limitu wartości lambda. Intensywnie inwestujemy w rozwój naszych produktów, aby także w przyszłości rewolucjonizować rynek dzięki perspektywicznym rozwiązaniom. Nasze konstrukcje – od rur po przyłącza, połączenia i akcesoria –, produkcja i nasze szeroko zakrojone procedury testowe były wielokrotnie certyfikowane. Więcej informacji na ten temat oraz inne informacje (misja, filozofia jakości, polityka środowiskowa, gospodarka materiałami itp.) można przeczytać na stronie naszej firmy. Oferujemy również szeroki zakres usług w połączeniu z naszymi produktami: od montażu i różnych zleceń serwisowych po wiercenie rur ciepłowniczych. Wyłącznie dla Szwajcarii wysyłamy ekspresowe dostawy, wykonujemy zatrzymywanie linii oraz remontujemy i odnawiamy nasze systemy rurowe. Ponadto oferujemy kompleksowe zarządzanie projektami i inżynierię techniczną dla wszystkich naszych klientów. Na przykład wykonujemy obliczenia statyczne i określamy trasy w projekcie klienta. Z przyjemnością zaplanujemy również wszystkie materiały i skoordynujemy dostawę do Państwa inwestycji.