faq

Pytania i odpowiedzi

Poniżej odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania. Nieustannie poszerzamy ten dział o kolejne pytania i odpowiedzi. Jeżeli nie znajdziesz poniżej odpowiedzi na swoje pytanie, zapraszamy do kontaktu.

 • Co to jest BIM?

  BIM oznacza Building Information Modeling, co oznacza modelowanie danych o budynku w języku niemieckim. Jest to metoda cyfrowego planowania, realizacji i zarządzania budynkami. Wszystkie istotne informacje o budynku są rejestrowane i zarządzane w modelu cyfrowym. Obejmuje to nie tylko dane geometryczne, ale także informacje o materiałach, kosztach, harmonogramach i innych istotnych aspektach. BIM umożliwia efektywniejszą współpracę pomiędzy wszystkimi osobami zaangażowanymi w budowę oraz lepsze planowanie i kontrolę projektów budowlanych.

  BRUGG Pipes posiada własną bibliotekę BIM, do której można uzyskać dostęp pod tym linkiem: https://www.bruggpipes.com/bim

   


 • Czym są centralne sieci ciepłownicze?

  Centralne sieci ciepłownicze to sieci odpowiedzialne za zaopatrywanie budynków w ogrzewanie i ciepłą wodę. Transport energii cieplnej odbywa się za pośrednictwem izolowanego termicznie systemu rur układanych głównie pod ziemią.

  Przejdź do naszych produktów dla centralnych sieci ciepłowniczych.


 • Jaka jest różnica między lokalnymi a centralnymi sieciami ciepłowniczymi?

  Różnica między lokalnymi a centralnymi sieciami ciepłowniczymi ma głównie charakter językowy. Pod pojęciem „lokalne sieci ciepłownicze” rozumiemy głównie mniejsze, niescentralizowane sieci ciepłownicze, podczas gdy „centralne sieci ciepłownicze” oznacza sieci większe, zbudowane zwykle z większych rurociągów.

  Przejdź do naszych produktów dla centralnych sieci ciepłowniczych.

   


 • Co kryje się za marką CALPEX?

  Nazwa ta oznacza system giętkich rur do zastosowań w niskich temperaturach (max d0 95°C). Samo słowo to połączenie włoskiego „calore” (gorąco) oraz PEX. W tej serii produktów rura przewodowa wykonana jest z tworzywa PEX (polietylenu sieciowanego).

  Przejdź do oferty produktów CALPEX

   


 • Co oznacza PEX?

  PE to skrót od „polietylenu”. X oznacza crosslinking, czyli sieciowanie.

  Z tego związku powstaje wyjątkowo wytrzymała rura z tworzywa sztucznego, wykorzystywana w naszym systemie CALPEX jako rura przewodowa.


 • Co oznacza marka PUR-KING w nowym systemie CALPEX?

  Nazwa odnosi się do pianki poliuretanowej (PUR) wykorzystywanej w produktach z serii CALPEX i zapewniającej wyjątkowo niskie straty ciepła. Aktualnie wartość wskaźnika lambda dla tego systemu wynosi oszałamiające 0,0199 W/m*K.

  Przejdź do oferty produktów CALPEX PUR-KING.


 • Co to jest wartość wskaźnika lambda?

  Wartość wskaźnika lambda określa poziom przewodzenia ciepła przez materiał. To jedna z najważniejszych wielkości pozwalających ocenić, czy dany materiał jest odpowiedni do wykorzystania przesyłu mediów i w budownictwie.

  Przejdź do oferty produktów CALPEX PUR-KING.


 • Co to jest wartość U?

  Wartość U to współczynnik przenikania ciepła, służący do podawania poziomu izolacyjności termicznej rurociągu. Współczynnik przenikania ciepła wyraża się w jednostce W/m2K. Określa on, ile ciepła (w W) przepływa co stopień różnicy temperatury (w K) między wewnętrzną a zewnętrzną częścią elementu konstrukcyjnego na metr kwadratowy jego powierzchni (m2).


 • Jakie są materiały izolacyjne?

  Podstawowe rodzaje rur izolowanych przeznaczonych dla lokalnych i centralnych sieci ciepłowniczych
  Niezbędne do transportu gorącej wody rury izolowane można wstępnie podzielić na sztywne i giętkie systemy rurowe. Obydwa typy mają swoje wady i zalety, a ich zastosowanie w danym przypadku zależy od konkretnych wymagań technicznych.

  Do raportu szczegółowego


 • Jakie media kriogeniczne, takie jak LNG, są wykorzystywane w przemyśle?

  Kriogeniczne media, takie jak LNG (skroplony gaz ziemny), są wykorzystywane na różne sposoby w przemyśle. LNG jest często stosowany jako paliwo w pojazdach ciężarowych i statkach, ponieważ ma większą gęstość energetyczną i produkuje mniej emisji niż paliwa diesel. Jest również wykorzystywany jako paliwo do elektrowni i do wytwarzania pary i ciepła w przemyśle. Dodatkowo, kriogeniczne media, takie jak ciekły azot i tlen, są wykorzystywane do chłodzenia maszyn i urządzeń, a także do przechowywania materiałów, które muszą być przechowywane w niskich temperaturach, takich jak próbki biologiczne lub żywność. Kriogeniczne media mogą również być wykorzystywane w produkcji półprzewodników i innych komponentów elektronicznych do kontroli temperatury i poprawy jakości produktu.

  Elastyczne systemy rurowe do zastosowań związanych z cryo