Svar og ofte stillede spørgsmål

Her finder du svarene på ofte stillede spørgsmål. Vi arbejder konstant på at udvide dette område for dig. Hvis du ikke kan finde svaret på dit problem, er du meget velkommen til at kontakte os.

 • Hvad er BIM?

  BIM står for Building Information Modeling, hvilket betyder opbygning af datamodellering på tysk. Det er en metode til digital planlægning, udførelse og styring af bygninger. Al relevant information om en bygning registreres og administreres i en digital model. Dette omfatter ikke kun geometriske data, men også oplysninger om materialer, omkostninger, tidsplaner og andre relevante aspekter. BIM muliggør et mere effektivt samarbejde mellem alle involverede i byggeriet og bedre planlægning og styring af byggeprojekter.

  BRUGG Pipes har sit eget BIM-bibliotek, som kan tilgås via dette link: https://www.bruggpipes.com/bim

   


 • Hvad er fjernvarme?

  Fjernvarme er betegnelsen for levering af varme til forsyning af bygninger med opvarmning og varmt vand. Termisk energi transporteres i termisk isolerede rørsystemer, som primært befinder sig under jorden. 

  Gå til dine fjernvarmeprodukter


 • Hvad er forskellen på central- og fjernvarme?

  Forskellen på central- og fjernvarme er primært sproglig. Betegnelsen centralvarme bruges til at beskrive mindre, decentrale opvarmningssystemer, mens fjernvarme refererer til større systemer, der som regel er forsynet med store transportrør.

  Gå til dine fjernvarmeprodukter.


 • Hvad refererer betegnelsen CALPEX til?

  Navnet refererer til vores fleksible lavtemperatur-rørsystem. Det er en kombination af det italienske ord calore (varme) og PEX. I vores produktsortiment er rørledningen fremstillet af PEX-plastic (tværbundet polyethylen).

  Gå til CALPEX-produktsortimentet.

   


 • Hvad står PEX for?

  PE er forkortelsen for polyethylen og X´et refererer til at det er tværbundet.

  This giver et helt specielt robust plastikrør, som vi anvender som inderrør i vores CALPEX-produktsortiment.


 • Hvad refererer PUR-KING til i det nye CALPEX?

  Navnet refererer til det PUR-skum, der anvendes i CALPEX-produktsortimentet og som sikrer et exceptionelt lavt varmetab. Lambdaværdien ligger for tiden på fremragende 0.0199 W/m*K.

  Gå til CALPEX PUR KING-produktsortimentet.


 • Hvad er en lambdaværdi?

  Lambdaværdien beskriver et materiales termiske ledeevne og er en af de vigtigste værdier til vurdering af om et materiale egner sig til energieffektiv konstruktion og renovering.

  Gå til CALPEX PUR KING-produktsortimentet.


 • Hvad er en U-værdi?

  U-værdien er en termisk transmissionskoefficient, der anvendes til at angive den termiske isolering inden for rørkonstruktion. Den termiske transmissionsenhed er: W/m2K. Den indikerer, hvor meget varme (i watt W) der flyder igennem en komponent pr. kvadratmeter (m2) mellem indersiden og ydersiden for hver temperaturgrads forskel (i kelvin K).


 • Hvilke isoleringsmaterialer er tilgængelige?

  Grundtyper af isolerede rør til fjern- og lokalvarme
  De isolerede rør, der er nødvendige til transport af varmt vand, kan groft sagt opdeles i stive og fleksible rør. Begge har fordele og ulemper, og det afhænger af de respektive tekniske krav, hvilket rørsystem der anvendes i hvert enkelt tilfælde.

  Zum detaillierten Bericht

   


 • Hvad bruges kryogene medier som LNG i industrien?

  Kryogene medier såsom LNG (Liquefied Natural Gas) bruges på forskellige måder i industrien. LNG bruges ofte som brændstof i tunge køretøjer og skibe, fordi det har en højere energitæthed og producerer færre emissioner end dieselbrændstoffer. Det bruges også i industrien som brændstof til kraftværker og til at generere damp og varme. Derudover bruges kryogene medier såsom flydende nitrogen og flydende oxygen til at køle maskiner og udstyr og til at opbevare materialer, der skal opbevares ved lave temperaturer, såsom biologiske prøver eller fødevarer. Kryogene medier kan også bruges til fremstilling af halvledere og andre elektroniske komponenter til at kontrollere temperaturen og forbedre produktkvaliteten.

  Fleksible rørsystemer til kryogene anvendelser