Leakguard
LEAKGUARD fra BRUGG Pipes Den nye generation af overvågningsudstyr
Den nye generation af overvågningsudstyr

LEAKGUARD lækageovervågningsudstyr

LEAKGUARD fra BRUGG Pipes er den nye generation af udstyr til lækageovervågning af rørledninger til lokal- og fjernvarme.

Den tidlige registrering af lækager i fjernvarmenettene sikrer i vid udstrækning en problemfri drift. Det bliver muligt at foretage reparationer i tide, før rørledningen svigter fuldstændigt. Systemet LEAKGUARD til overvågning af fjernvarmerør overvåger isolations- og sløjfemodstanden i et ledningspar i fjernvarmerørets isolationslag (både i nordiske systemer og Brandes NiCr) i henhold til EN 14419.

Til fjernalarmering er apparaterne udstyret med en spændingsløs udgangskontakt, eller de sender meldingerne via e-mail/sms. Der er også mulighed for netværksløsninger via Modbus.

Vi ser frem til din henvendelse.