flexstar-slider
FLEXSTAR – Den nye stjerne på varmehimlen Pålideligt, fleksibelt og ekstremt stabilt
Pålideligt, fleksibelt og ekstremt stabilt
flexstar-slider
Den nye stjerne på varmehimlen FLEXSTAR. BE FLEXIBLE. BE A STAR.
FLEXSTAR. BE FLEXIBLE. BE A STAR.

FLEXSTAR – Det højfleksible og effektive varmepumperør

Med vores nye FLEXSTAR-lavtemperatursystem er der tale om et præisoleret rørsystem, som er højfleksibelt og samtidigt ekstremt stabilt takket være vores patenterede produktionsproces. FLEXSTAR-innovationen egner sig fremragende til at tilslutte varmepumper og lokalvarmenet.

Når du vælger dette effektive varmepumperør, tilbyder vi dig selvfølgelig også vores BRUGG Pipes-full-service: Vi hjælper dig med planlægningen af dit projekt og leverer de pågældende produkter netop der, hvor der er brug for dem, via vores globale distributionsnetværk. I den forbindelse tilpasser vi rørlængderne eller sættene inklusive tilbehør, så de passer nøjagtigt til dit behov.

Vi producerer i overensstemmelse med standarden EN 15632-2, og hele vores sortiment opfylder kvalitetsstandarderne iht. ISO 9001, ISO 45001 og ISO 14001. Men det er ikke nok for os: Som førende producent vil vi nemlig ikke bare opfylde standarder, men overgå dem. Derfor er vores BRUGG Pipes-produkter kendt for deres schweiziske førsteklasseskvalitet. I vores forståelige produktkurser forklarer vi dig gerne nærmere om de rørsystemkomponenter og andre komponentgrupper, som vi fører under de enkelte kategorier i vores sortiment. Du kan altid kontakte vores globale supportservice angående spørgsmål eller vedligeholdelses- og serviceaftaler.

Vi tilbyder FLEXSTAR UNO (et medierør) og FLEXSTAR DUO (to medierør) som kompaktring i standardiserede længder eller som varmepumpesæt inklusive tilbehør. Til Tyskland leverer vi udelukkende kompaktringen. Ud over det valgte rør indeholder varmepumpesættet skrueforbindelser, krympeendekapper, en tætningsring og et advarselsbånd.

Højeste fleksibilitet og effektiv varmeydelse

FLEXSTAR-lavtemperatursystemet er isoleret med PUR-skum og således optimalt præisoleret: Der opnås en Lambda-værdi på 0,024 W/m*K takket være højkvalitetsisoleringen, der er består af CP-blæst højtryksskum. Denne værdi ligger hele 40 procent under Lambda-værdien for traditionel PE-isolering. PE-Xa er det højfleksible, korrosionsfaste og kemisk stabile materiale, som medierøret er fremstillet af, hvilket muliggør meget snævre bøjningsradier i forbindelse med lægningen. Alligevel er rørforbindelserne i lokalvarmenet eller tilslutningerne til varmepumper yderste stabile og robuste med FLEXSTAR.

Varmepumperørets unikke egenskaber

FLEXSTAR er varmebestandig og beregnet til driftstemperatur på op til maks. 95 grader celsius (svingende). Rørløsningen klarer også driftstryk op til PN 6 uden problemer. Mens det UV-bestandige yderrør består af en fleksibel LLD-PE-beskyttelseskappe, er medierøret lavet af PE-Xa, som er en særlig videreforarbejdning af polyethylen. Rørene er i overensstemmelse med DIN 16892/93 og har en EVOH-iltdiffusionsspærre iht. DIN 4726. Anvendelse af en iltdiffusionsspærre giver mening i flere henseender: Den forhindrer korrosion på metalkomponenter, tilslutninger eller i varmesystemet. Den bidrager samtidig til rørsystemets effektivitet, da den forhindrer aflejringer i rørledningen og optimerer varmeoverførslen. Det præisolerede varmepumperør fås som enkelt- eller dobbeltrør med forskellige nominelle diametre: FLEXSTAR UNO fra DN 20-50 og FLEXSTAR DUO fra DN 20-40. Rørets fysiske egenskaber kombineret med kompositisoleringen bestående af PUR (CFC-fri og cyclopentanblæst polyurethanskum) gør det muligt at foretage lægning uden at skulle tage højde for varmeudvidelse. Rørsystemet regulerer pludselige temperatursvingninger af sig selv, og det er ikke nødvendigt med kompensationssamlinger eller udligningsstykker.

 

 

Kompositsystem iht. DIN EN 15632-2

Med FLEXSTAR er der tale om et kompositsystem iht. DIN EN 15632-2, dvs. at inderrøret sammen med PUR-isoleringsskummet danner en uadskillelige enhed, som er lufttæt og forhindrer CO2-udslip. For så vidt angår ikke-kompositsystemer sammensættes isoleringen derimod for det meste af flere enkeltdele. Således er der risiko for, at det flydende eller gasformige medie kan slippe ud af inderrøret og komme ind i isoleringslaget. Indtrængen udefra skader også systemet og forringer den potentielle anvendelsestid for ikke-kompositsystemer. Sådanne svagheder undgår man helt med FLEXSTAR.

Langsgående vandtæthed iht. DIN EN 15632-2

FLEXSTAR er optimalt beskyttet mod indtrængende fugt takket være konstruktionen som lavtemperaturkompositsystem. Hvis yderkappen skulle blive beskadiget, og der derved opstår et utæt sted, forhindrer den langsgående vandtæthed iht. DIN EN 15632-2, at der siver fugt gennem isoleringen og påvirker inderrørets intakthed. Det tætte PUR-skum bidrager især til denne særlige beskyttelse. Den langsgående vandtæthed giver dermed ikke kun produktet en væsentlig længere levetid, men sikrer også tørre kældere og boligområder.

Her anvendes varmepumperøret

Opvarmer du dit hus effektivt med en varmepumpe (luft til vand-varmepumpe)? Hvilken varme opvarmer bygningen, som du arbejder i? FLEXSTAR egner sig til en række anvendelser og anlæg, både som varmepumperør, forbindelsesrør til et lokalvarmenet, forbindelser fra hus til hus eller til renoveringer. Grund: Indføringer i bygninger udføres særligt nemt med FLEXSTAR. Takket være de små bøjningsradier er det muligt at foretage lægning på meget lidt plads og uden bøjninger til indføringer i bygninger. Et ekstra plus: Den innovative forbindelsesteknik gør svejsearbejde helt overflødigt, og monteringen forløber tilsvarende hurtigt og ukompliceret. De større leveringslængder gør det muligt at foretage lægning sort set uden forbindelsessteder i jordlaget. Derved kan rørgraven være væsentligt smallere, hvilket især er en rentabel fordel i forbindelse med underjordiske arbejder. Det gælder især for DUO-rørledninger.

Det yder FLEXSTAR som varmepumperørledning

Varmepumperør er essentielle for moderne varmesystemer, som har til formål at spare ressourcer og derved holde bygninger varme og komfortable på en effektiv måde. Varmepumper udvinder varmen 100 procent fra omgivelserne, og det er ikke nødvendigt med fossile brændsler eller andre varmebærere. Det adskiller varmekraftmaskinen fra alle andre hjemlige anlæg.

Varmepumper arbejder mest effektivt, når temperaturforskellene mellem udgangs- og målvarmekilden er så små som mulig. Derfor er det særligt vigtigt at vælge det passende varmepumperør. Disse rør skal kunne overføre varme effektivt uden at forårsage større energitab i den forbindelse. 

Ved hjælp af et projekteksempel har vi gennemregnet ydelsen for FLEXSTAR, der gælder specifikt for anvendelse til varmepumper. Vores beregning har vist, at der kan spares 45.150 kWh og mere end 7 tons CO2 med FLEXSTAR ved en realistisk brug på 8.600 timer om året i gennemsnit over en brugsperiode på 30 år – og det alene med en effektiv varmepumperørledning. Energibesparelsen resulterer af forskellen mellem varmetabene for et traditionelt PE-system og det innovative FLEXSTAR-rørsystem. Forskellen kan igen forklares med FLEXSTAR-rørledningers fremragende varmeledningsevne. Husk på: Takket være den patenterede PUR-isolering er Lambda-værdien kun 0,024 W/m*K – i gennemsnit 40 procent lavere end måleværdien for en sædvanlig PE-isolering. Der kan desuden opnås yderligere økonomiske besparelser på grund af mindre omfattende gravearbejde. Hvis man endvidere tager den meget korte lægningstid med i betragtning, så er FLEXSTAR-systemerne ikke kun en teknisk perfekt løsning, men nøglen til en tids- og omkostningsbesparende etablering af varmepumpeforbindelser takket være den reducerede koordinationsindsats på byggepladsen samt den hurtige og nemme lægning. Facit: Med FLEXSTAR sparer du over hele linjen.

Du finder yderligere oplysninger og data om det konkrete eksempel i kompaktkurset i downloadområdet.

Innovativt og omfattende tilbehør

Den hurtige og meget nemme installation er også takket være den perfektionerede forbindelsesteknik. Den sikrer en lille arbejdsindsats og en lang levetid. I stedet for krævende svejsearbejde er der kun brug for selve rørledningerne, fittingsene, en vægtætningsring (kun ved indføringer i bygninger) og endekapper til monteringen.

Til FLEXSTAR kan der vælges mellem skruefittings og presfittings: Mens forskruningerne kan forbindes med rørledningerne uden brug af værktøj og er særligt velegnet til indføringer i bygninger, kan presforbinderne ikke løsne sig og er klart den sikreste forbindelsesteknik til lægninger i jorden. Fittingsene består som regel af stål eller messing.

Den patenterede mærkningsmetode, som vi anvender til mærkning af vores FLEXSTAR-rørsystemer, gør en entydig identifikationen på byggepladsen betydeligt nemmere. Der kan nemt foretages en efterisolering takket være klikmuffer og fordelerbrønde.

BRUGG Pipes-service til dig

•    Rørlængder og sæt inklusive tilbehør, der er tilpasset nøjagtigt til dit behov
•    Hjælp med din planlægning
•    Globalt distributionsnetværk
•    Produktkurser og global support
•    Produktionsstandard iht. EN 15632-2
•    Kvalitetsstandard iht. ISO 9001, ISO 45001 og ISO 14001.

FLEXSTAR er testet af det uafhængige Institut IMA Dresden og certificeret af det tyske akkrediteringsorgan.

Fortæl os om dit projekt. Vi hjælper dig gerne videre.
Kontakt os nu

Sortimentet til dit lokal- og fjernvarmenetværk: