Anwendung_Fernwärme
Full-service-leverandør til central- og fjernvarme Stort udvalg af fleksible og faste rørsystemer
Stort udvalg af fleksible og faste rørsystemer
 1. Startside  /  
 2. Anvendelser  /  
 3. Central- og fjernvarme

Eksempler på anvendelse til central- og fjernvarme

FLEXSTAR

CALPEX PUR-KING

 • CALPEX projekt, Attiswill, Schweiz 2018

  Projekt

  I kommunen Attiswill i Bern blev tre lejlighedskomplekser forbundet via et varmenetværk. Borgerne i lokalsamfundet leverer selv råmaterialet til centralvarmesystemet - træ fra den nærliggende skov.


  Udfordring

  Umiddelbart inden rejsegildet, skulle CALPEX røret lægges ved en temperatur omkring frysepunktet. Ekstra forholdsregler, som forvarmning af CALPEX røret, var med til at sikre, at røret kunne installeres uden problemer. Rolf Steffen, som er teamleder hos Alpiq AG er meget tilfreds, nu hvor CALPEX røret er blevet lagt succesfuldt. ”Projektet har demonstreret et velfungerende samarbejde mellem montøren, Meier Tobler, og BRUGG Rohrsystem AG lige fra planlægningsfasen og helt frem til eksekveringen. Det er præcist sådan, jeg forestiller mig et teamwork skal være.”

  Download projektet som PDF


 • CALPEX projekt, Košice, Slovakiet 2014

  Projekt

  I nærheden af the ungarske grænse i byen Košice (Østslovakiet) – som med et indbyggertal på 240.000 er den næststørste by i landet efter Bratislava – blev grundskolen tilsluttet fjernvarmesystemet. Projektet blev udført af vores distributionspartner, ingeniør Stanislav Hanula (SERIO s.r.o) og hans erfarne medarbejdere, som lagde ringene, der vejer over 600 kg sikkert og hurtigt, og derefter straks dækkede dem med sand i overensstemmelse med lokale bestemmelser.


  Udfordring

  Vores nye kompakte, mobile CALPEX rørafvikler er udviklet med henblik på at kunne reducere brugen af arbejdskraft i fremtidige projekter. Aggregatet gør det betydeligt nemmere at lægge de store CALPEX rør, og det kræver kun fire personer at lægge rørene.

  Download projektet som PDF


CASAFLEX

 • CASAFLEX / FLEXWELL DHC projekt, Abbey District, St. Gallen, Schweiz 2017

  Projekt

  Klosterdistriktet i Klosterviertel i St. Gallen (Schweiz) er på UNESCO’s Verdensarvsliste og hjemsted for vigtige kunstskatte samt talrige kantonale og kirkelige institutioner. Hvert år kommer op til 100.000 besøgende hertil for at opleve klosterdistriktets 1200 år gamle historie, primært barokkatedralen og klosterets bibliotek med dets op til 1000 år gamle manuskripter. Eksisterende PREMANT varmerør blev moderniseret med fleksible løsninger fra BRUGG i et projekt, der havde to anlægsfaser.


  Eksekvering

  Med udgangspunkt i varmesystemet blev der lagt to ledninger på tværs af klosterets populære gård. En 23 m lang ledning bestående af to CASAFLEX 60/142 (DN 50) rør forsyner biskoppens fløj med varme. En 29 m lang ledning bestående af to DHC 127/220 (DN 100) rør forsyner katedralen med varme, og tre CASAFLEX 60/142 (DN 50) rør bruges til at give en behagelig temperatur i klosterets skolebygning, tårn og provstiets fløj. På grund af en lille buegang var der begrænset adgang til gården, og det viste sig at være en speciel udfordring i dette projekt. Rørene var nødt til at blive rullet ud foran bygningen og trukket ind i gården.

  Rørene blev lagt i august 2017. BRUGG trænede CVADRO’s egne teknikere, inden rørene blev lagt. Hele systemet skulle efter planen sættes i drift om efteråret som planlagt, så turister også kunne komme på besøg i vinterperioden. Bygherre var meget begejstret for de fleksible løsninger fra BRUGG som følge af den korte lægningstid (kun tre dage i alt) og den enkle montering til trods for den begrænsede plads i gården.

  Download projektet som PDF


 • CASAFLEX projekt, Veneto, Italien 2015

  Projekt

  Fjernvarmenetværket på Veneto Institute of Oncology (IOV) i Paduas historiske bymidte blev renoveret. Renoveringen påvirkede hele varme- og kølesystemet både på instituttet og i den tilstødende bygning, som tidligere var Ospedale Busonera, men i dag er IOV. Denne del af bygningen blev tilsluttet varmesystemet i den østlige del af hospitalet, og der blev også installeret et nyt kølesystem i dette område. Det blev tilsluttet via underjordiske rør, som blev lagt uden grave.


  Udfordring

  Det var besluttet at lægge rørene uden grave for at sikre, at det eksisterende fundament og den eksisterende infrastruktur, som begge er fredet, ikke blev beskadiget.

  Løsning

  Vaskefaciliteterne blev tilsluttet de underjordiske rør, som blev lagt uden grave, fra varmeanlægget i den østlige del. Under hospitalet blev rørene ledt tilbage mod overfladen, der hvor røret til systemerne (alle underjordiske rør og kanalen til rør til medicinsk gas) var tilsluttet til et andet rør. Det ligger stadig under jorden og er tilgængeligt for kontrol. Den østlige forgrening rammer onkologibygningen, der hvor det eksisterende varmeanlæg på taget er opgraderet. Den vestlige forgrening er forbundet til et nyt undersystem til varmen, som blev anlagt i eksisterende rum. Der blev anvendt 300 m CASAFLEX rør med en diameter på DN 80.

  Resultat

  Fordi Brugg Pipe Systems planlagde og koordinerede processen med at få lagt rørene uden grave så succesfuldt, kunne de forskellige forsyningsledninger lægges under jorden uden at beskadige fundamentet under de fredede historiske vægge i Padua.

  Download projektet som PDF


FLEXWELL DHC

 • FLEXWELL DHC projekt Berlin-Buch, Tyskland 2019

  Projekt
  I begyndelsen af november 2019 skulle der lægges FLEXWELL fjernvarmeledninger i Berlin-Buch, hvilket var en usædvanlig opgave for os. Der var kun nogle få, mangeårige medarbejdere, der kunne huske byggeprojektet i Potsdam, der ligger mere end 20 år tilbage, hvor FLEXWELL 147/220 fjernvarmeledningen blev lagt ved hjælp af kabelnedpløjning. Denne type installation er specielt velegnet ved længere afstande mellem beboelsesområder, da den er særlig hurtig og miljøvenlig. Forståeligt nok kræver dette, at området ikke er asfalteret, og det er svært at finde i en bymæssig bebyggelse. Metoden med nedpløjning anvendes ofte til lægning af alle former for kabler, kabelbeskyttelsesrør samt rør til drikkevand, spildevand og gasledninger, men den anvendes sjældent til fjernvarme.

  Byggeprojektet
  Vores kunde, Vattenfall Wärme Berlin AG, skulle etablere en 400 m lang forbindelse til det eksisterende fjernvarmenetværk for at tilslutte beboelsesområdet ”Allees des Chateaux”. Kvarteret ligger i det rekreative område Barnim, som grænser op til Berlins nordøstlige del. Efter at have konsulteret Berlins skovmyndigheder og miljøkontoret i Pankow blev linjeføringen fastlagt til at skulle løbe under Buch-skoven. Beslutningen blev taget under hensyntagen til FLEXWELL fjernvarmeledninger og den miljøvenlige nedpløjningsmetode. Valget faldt på FLEXWELL, fordi røret kan leveres i en samlet længde af 410 m, og fordi det hverken var nødvendigt med muffekoblinger eller ekspansionsabsorbering langs linjeføringen. Udover den korte læggetid er andre fordele ved nedpløjningsmetoden, at overjorden ikke skal fjernes, og at der kun skal en smule jordkomprimering til. For at beskytte de eksisterende træer blev ledningerne lagt under en skovsti, hvor der allerede var planlagt en konsolidering af underlaget.

  Udførelse af arbejdet
  Den 4. november blev der leveret 2 tromler med hver 410 m FLEXWELL fjernvarmeledning FHK 147/220, DN 125 til Berlin-Buch på en fladvogn. Tromlerne blev læsset af med en kran og løftet over på vores tromletrailer. Dernæst blev røret trukket af tromlen og lagt langs med linjeføringen.

  Ploven ankom den 6. november, og arbejdet blev påbegyndt om morgenen den 7. november. Nedpløjningen af FLEXWELL fjernvarmeledningerne blev gennemført uden problemer på en enkelt dag i en samlet længde af 820 m.

  Fotos X21.de – Reiner Freese

  Download projektet som PDF


 • FLEXWELL DHC projekt, Bischofsholer Damm, Tyskland 2019

  Projektsituation

  Det eksisterende fjernvarmerør skulle forlænges for at tilslutte en DB-bygning, og enercity Netz GmbH udnyttede lejligheden til på samme tid at gøre klar til netværksudvidelsen og at øge dimensionerne i dette område.


  Udfordring

  Bischofsholer Damm er en af hovedtilkørselsvejene fra syd og øst i Hannover. Vejen bruges af pendlere i myldretiden om morgenen og aftenen, men der er også en del trafik i løbet af dagen. Derfor skulle afspærringen på grund af rørlægningen begrænses til et minimum, både med hensyn til plads og tid. Ifølge Hans Marten, overfladekoordinator for rørprojekter hos enercity Netz GmbH, var det altafgørende i valget af FLEXWELL-fjernvarmeledning. Takket være rørets fleksibilitet og dets selvkompenserende egenskaber kunne gravbredden og bygge- og anlægsarbejdet holdes på et langt lavere niveau end ved konventionelle plastikkapperør. Det er ikke nødvendigt med adgangshuller til svejsning eller efterisolering af muffer.

  FLEXWELL fjernvarmeledninger er fremstillet til at være nærmest kontinuerlige og leveres i længder, som passer til behovet på byggepladsen. U-vinkler til absorbering af termisk forårsagede længdeudvidelser er ikke nødvendige ved dette rør. FLEXWELL fjernvarmeledningen kompenserer for denne udvidelse internt i systemet. Endnu en fordel ved røret - udover til det strømlinede gravdesign - er læggehastigheden. Flere hundrede meter kan lægges i ét stykke på en enkelt dag uden problemer. I dette tilfælde blev rørene lagt i tre sektioner i længder på 2 x 69 m, 2 x 136 m og 2 x 41 m. Sektionerne blev lagt inden på bare en eller to dage. Alt, der herefter skulle gøres, var at etablere forbindelsen ved de respektive rørender. 

  Download projektet som PDF


 • FLEXWELL DHC projekt, Berlin, Tyskland 2018

  Projektsituation

  I vinteren 2017 planlagde BTB (Blockheizkraftwerks-Träger und Betreibergesellschaft Berlin GmbH) at anlægge en fjernvarmerørledning for at kunne gå i gang med det nye beboelsesprojekt Bohnsdorf. BTB er en af de største fjernvarmeoperatører i Berlin. Virksomheden blev grundlagt for ca. 25 år siden og kan bryste sig af et fjernvarmenetværk med en længde på ca. 160 km. Området, BTB primært forsyner, er Treptow-Köpenick i det sydøstlige Berlin. Forsyningen produceres og fordeles via et netværk af kraftanlæg, der består af Adlershof og Schöneweide. I det førnævnte beboelsesområde skal der implementeres en ledning med en længde på 2,2 km til indføringen i Bohsndorf-området (se det generelle plandiagram).


  Udfordring

  Det var en stor udfordring for bygningsarbejderne at krydse A117-motorvejen med dens tilslutning og afkørsel. Da BTB allerede havde erfaring med at bruge FLEXWELL fjernvarmeledninger (DHC) i forbindelse med vandret boring, var denne teknologi den foretrukne, og det var den også efter det professionelle planlægningsarbejde var overstået. BTB valgte i alt fem vandrette boresektioner. Der blev iværksat vandrette borelængder på 150 m–190 m med leveringslængder på 165 m–235 m. Til trods for de ugunstige jordforhold blev alle sektioner lagt til tiden. Omtrent 1900 m af DHC 200/310 blev installeret i dette projekt.

  Der var udfordringer ved omlæsning og levering af tromlerne med en diameter på op til 5,10 m ved motorvejens til- og frakørsel (se billede). Mindre problemer i forbindelse med implementeringen af bygningsprojektet blev løst målrettet og tillidsfuldt takket være ugentlige møder mellem bygherren, civilingeniøren, borevirksomheden, rørbyggeren og BRUGG Rohrsysteme GmbH. Den succesfulde projektledelse var et resultat af en holdindsats - fra materialeanskaffelse over produktion, teknisk planlægning (Wolfgang Nehrkorn) og ordrebehandling (Carola Rust) til montering (Uwe Wilhelms and Mario LeClaire). En stor tak til alle involverede!

  Download projektet som PDF


PREMANT

 • PREMANT projekt, CH-Sion DN 350, 2020

  Projekt CH-Sion  - 21 km PREMANT DN 350 rør

  Video

   

   

   


 • PREMANT projekt, stranden ved det Baltiske Hav, Heiligendamm, Tyskland 2017

  Fjernvarme på stranden ved det Baltiske HavDe lysende hvide bygninger langs stranden ved det Baltiske Hav har givet Heiligendamm tilnavnet ”den hvide by ved havet”. ”Perlerækken” af hvide bygninger er siden 2017 blevet forsynet af en nylagt fjernvarmeledning. Både gamle og nye fjernvarmeledninger løber her - en investering på i alt €1.1 million. PSP DN 200 røret blev forbundet til det eksisterende DN 250 plastikkapperør i nærheden af den snævre Molli-jernbane. German Pipe PREMANT rør og formstøbte dele blev leveret og lagt for at dække en længde på ca. 250 m. 


  Som sædvanlig var der andre forsyningsledninger, der skulle krydses. Statisk blev røret målt til 16 bar. Det var relativt nemt at placere de beregnede U- og Z-ekspanderer langs Kühlungsborner Straße. Da der blev anvendt vinkler på 1 x 2 m, var det ikke nødvendigt med monteringsmuffer. PREMANT og FLEXWELL.
  Situationen ændrede sig mellem spabygningen og Grand Hotel. Områderne mellem de tilstødende bygninger og stier var smalle, og det viste sig nødvendigt at anvende en anden metode. Det op til 110°C varme vand, flyder her i en dybde af indtil 4 m. Med BRUGG fjernvarmeledning DHC kunne denne sektion færdiggøres ved hjælp af horisontal boring og uden at skulle grave stier, parkeringspladser og græsplæner op. Skiftet fra PREMANT til FLEXWELL var afgørende i denne situation. Som resultat af det interne tryk på 16 bar er udvidelseskraften i enderne cirka 45 kN. For at absorbere dette tryk, blev der efterfølgende foretaget en statikmåling på PREMANT rørene og de formstøbte dele. 

  Noget af trykket absorberes af overfladefriktionen, som er på omtrent 4 kN/m. Størstedelen af modtrykket opnås dog ved hjælp af sidekompressionen via PSP-vinklerne mod jorden. FLEXWELL fjernvarmeledningens stålkappe hjælper også her, da den optager eller overfører noget af modtrykket. Den tredje og fjerde sektion gik fra Villa Perle, som blev totalrenoveret i 2013, til bagsiden af Hotel Residenz. Yderligere 600 m FLEXWELL 200/310 rør blev nedgravet kun afbrudt ved forbindelses- og skæringspunkter. Nogle rør blev lukket af for at etablere forbindelse til det eksisterende PSP-rør. Seks kugleventiler i et område på blot 20 m² gør det muligt at koble til igen på et senere tidspunkt. Projektet “FWN-Aufrüstung Heiligendamm – 1. bis 4. BA” (Heiligendamm fjernvarmeopgradering - anlægsfase 1 til 4) viser, hvordan man kan skabe en optimal rørføring ved hjælp af den smarte planlægningsløsning at kombinere faste og fleksible rørsystemer. German Pipe udarbejder statikberegningerne. 

  Flowtemperatur: 110°C
  Nominelt tryk: PN 16

  Download projektet som PDF


 • PREMANT projekt, Longchamp, Paris, Frankrig 2016

  Projekt

  BRUGG Tubes SAS (Frankrig) kunne tilføje endnu et prestigefyldt projekt til deres portefølje. I samarbejde med Bouygues SA skulle projektet udføres på den berømte hestevæddeløbsbane Longchamp i Paris (Hippodrome de Longchamp). Den berømte væddeløbsbane blev bygget i 1857 på ruinerne af Longchamp-klosteret, som blev ødelagt under den franske revolution og indviet af Napoleon III. Væddeløbsbanen danner rammen om det årlige Grand Prix de Paris.


  Bouygues er den femtestørste anlægsvirksomhed i Europa og har hovedsæde i Paris. Projektet lød på en toårig rammekontrakt. Den involverer et fjernvarmenetværk samt et kølingsnetværk, begge med en længde på 1500 m. BRUGG Tubes SAS forestod statikberegningerne, mens læggevirksomheden STM udførte svejsearbejdet. På denne byggeplads stillede kunden specielle leveringskrav til os.

  For at sikre, at rørene kunne læsses ubesværet af, og på grund af sikkerhedsforskrifterne på byggepladsen (røropbevaring på byggepladsen, se billede 1) skulle der indføres en bjælke mellem hver række af rør, som også anvendes til opbevaring. Lastbilerne skulle åbnes fra toppen for at sikre hurtig aflæsning. BRUGG Tubes SAS og montøren kunne opfylde disse krav. Gravene var meget store, hvilket var en fordel, da arbejdet med mufferne og svejsearbejdet kunne udføres hurtigt og uden problemer.

  Download projektet som PDF

   


Rørsystem med stålkappe

 • Projekt med rørsystem med stålkappe som dampledning i Luterbach, Schweiz

  Opgave:

  En dampledning blev monteret mellem forbrændingsanlægget og papirfabrikken. Af visuelle årsager kunne et 836 m langt mellemstykke ikke lægges over jorden, og det overjordiske rør kunne ikke lægges i jorden. Det skulle der findes en løsning på. Krav: 220°C driftstemperatur DN 500, output 45 tons/time

  Løsning:

  Der blev lagt et rør med stålkappe. Et FEXWELL DN 100 fremstillet af 1.4404 stål blev brugt til tilbageføringen af kondensvand. Der blev hovedsageligt anvendt dele på 12 m på den 836 m lange strækning. Det var nødvendigt med specialdele ved skift af retning. Det fleksible DN 100 kondensrør kunne lægges i ét stykke mellem brøndene.