STAMANT sikkerhedsrørssystem (SSI)

STAMANT sikkerhedsrør (SSI) er et fast, dobbeltvægget og godkendt sikkerhedsrørsystem med kontinuerlig lækageovervågning.

Driftstemperatur:  -50°C til +300°C (kan udvides på forespørgsel)
Driftstryk: Op til PN 200 (andre trykkrav på forespørgsel)
Dimensioner: DN 15–800 (med godkendelse)
Rørledning: Stål / rustfrit stål

Anvendelse

Kølerør til transport af temperaturkontrollerede, miljøskadelige, brændbare, giftige væsker og gasser.

Supplerer FLEXWELL sikkerhedsrør.

Garanteret miljøsikre

BRUGG STAMANT sikkerhedsrør er et dobbelt rørsystem, der er præfabrikeret i enheder. Det er ideelt ved transport af brændbare og ikke-brændbare medier og gasser, der forurener vandmiljøet.

En lækageindikator giver både visuel og akustisk alarm i tilfælde af lækage.

Bestemmelser og krav

Ved konventionel planlægning af projekter der anvender dobbeltvæggede rørsystemer til transport af farlige stoffer, stilles der usædvanligt høje krav for at opnå et professionelt og teknisk set optimalt design, især ved større rørdimensioner. Det siger sig selv, at vi garanterer overholdelse af alle bestemmelser vedrørende brand, eksplosion og vandbeskyttelse.

Tysk, generel teknisk godkendelse: Z-38.4-207.

Enheder

STAMANT sikkerhedsrørsenheder indeholder alle de støbte dele, der er brug for, såsom rørknæ, T-grene, reduktionsstykker og afslutninger. Enhedernes standardlængde er 12,0 m. Større længder er mulige ved forespørgsel. Det er kun transportmulighederne, der sætter begrænsninger for den maksimale længde af enhederne.

Downloads

Ekstra