STAMANT säkerhetsrörsystem (SSI)

STAMANT säkerhetsrör (SSI) är ett styvt, dubbelväggigt och godkänt säkerhetsrörsystem med kontinuerlig läckageövervakning.

Drifttemperatur: -50°C till +300°C (eller på begäran)
Drifttryck: PN16/25 - (upp till PN200 på begäran)
Dimensioner: DN 15–800 (med godkännande)
Medierör: Stål/rostfritt stål

Applikation

Kylledning, transport av temperaturreglerade, miljöfarliga, brandfarliga, giftiga vätskor och gaser.

Kompletterar FLEXWELL-säkerhetsröret.

Garanterad miljösäkerhet

BRUGG STAMANT säkerhetsrör är ett dubbelväggigt rörsystem som prefabriceras i enheter. Det är perfekt för transport av brandfarliga och icke brandfarliga vattenförorenande medier och gaser.

En läckageindikator larmar både visuellt och akustiskt vid läckor.

Villkor och krav

Konventionell projektplanering med dubbelväggiga rörsystem för transport av farliga ämnen ställer mycket höga krav på professionellt och tekniskt optimal dimensionering, särskilt med större rördimensioner. Självklart uppfyller vi alla krav beträffande brand-, explosions- och vattenskydd.

Tyskt allmänt byggodkännande: Z-38.4-207.

Enheter

STAMANT-säkerhetsrörenheterna innehåller alla nödvändiga formsprutade delar såsom böjar, T-stycken, reduceringsstycken och avslutningar. Enheternas standardlängd är 12,0 m. Längre längder på förfrågan. Enheternas maximala längd begränsas endast av transportmöjligheterna.

Nedladdningar

Ytterligare