Effektiv uppvärmning av biogasanläggningar. BIOFLEX uppvärmning av rötkammare.
BIOFLEX uppvärmning av rötkammare.

BIOFLEX uppvärmning av rötkammare

BRUGG systempaket för uppvärmning av rötkammare

För att säkerställa att värmen överförs så effektivt som möjligt till substratet i rötkammaren är det korrugerade röret BIOFLEX CNW 60/66 (DN 50) fastsatt på rötkammarens vägg i en eller flera värmekretsar.
Förutom vårt korrugerade rör BIOFLEX CNW 60/66, innehåller systempaketet även GRAPA-kopplingssystemet, nödvändiga väggenomföringar och tätningar samt specialfästen för att hålla ledningen på plats.

Enkelt och effektivt

Med sin förstorade yta åstadkommer BIOFLEX upp till 50 % mer direkt värmeöverföring jämfört med släta rör. Röret installeras i rötkammaren i ett stycke; inget svetsarbete eller specialverktyg krävs för kopplingssystemet. Installationen kan utföras utan skarvar. Det kan enkelt anpassas efter rötkammarens geometri och passar både för betong- och stålkammare. En monteringssats med alla nödvändiga beslag, skruvar osv. medföljer vid behov.

Utvändigt kopplingssystem

För att ansluta det korrugerade stålröret utanför rötkammaren med den svetsfria GRAPA-grafitkopplingen, leds det korrugerade röret genom ett skyddsrör i väggen och med liten böjningsradie. Det betyder att det inte blir några skarvar i rötkammaren.

Invändigt kopplingssystem

Om kopplingssystemet sitter på insidan ansluts det korrugerade röret av rostfritt stål till ett styvt rör med den svetsfria GRAPA-grafitkopplingen. Detta leds därefter ut genom en genomföring i rötkammarens vägg.

Nedladdningar