SECON-X – flexibelt bränslerör med övervakning

SECON-X är certifierat mot MSBFS 2018:3
SECON-X uppfyller kraven i MSB´s föreskrifter om rörledningar för brandfarliga vätskor, samt Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2021:10 om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor.

SECON-X® specialutvecklades som ett dubbelväggigt rörsystem för bränsleledningar under jord på tankstationer.
Snabb och enkel läggning utan svetsarbeten, snabbt färdigställande och kortast möjliga stilleståndstider vid eftermontering – bara några av fördelarna med SECON-X®.

Egenskaper
Drifttryck: PN 10
Dimensioner: DN 25 -100
Medierör: Rostfritt stål

Applikationer
Sugledningar, tryckledningar, tankledningar. Kan alltid användas som gasåterföringsledning eller gasreturledning.

Struktur
SECON-X® består av ett flexibelt, korrugerat innerrör av rostfritt stål, materialnummer 1.4404. Det spiralkorrugerade rörets geometri – i kombination med PE-manteln – skapar en runtgående, kontinuerlig kanal som förhindrar att mediet läcker ut och förorenar i händelse av skador. Detta mellanrum kan även användas för tryckkontroll eller läckageövervakning. Eftersom SECON-X® är tillverkat av korrosionsbeständigt material behövs inget extra katodiskt korrosionsskydd.

Produktsortiment

Typ Diameter Dimensioner Min. böjningsradie Vikt Volym
DN d D Innerrör
  mm mm m kg/m dm3/m
SEC 25 25 30 44 0.3 0,87 0,8
SEC 40 40 48 65 0.36 1,70 2,0
SEC 50 50 60 77 0.4 2,10 3,0
SEC 100 100 98 124 0.8 4,5 8,4

Nedladdningar

Ytterligare