1. Startsida  /  
  2. Produkter  /  
  3. Kryogena applikationer  /  
  4. FLEXWELL CRYO PIPE (FCP)

FLEXWELL CRYO PIPE (FCP)

Den effektiva lösningen för transport av kryogena fluider:
flexibelt, dubbelväggigt, vakuumisolerat rörsystem för transport av alla kryogena fluider.

Egenskaper

Dimensioner: DN 15 - 40 (större diameter på begäran)
Drifttryck: PN 25 (DN 15 - DN 32); 30 bar (DN 40)
Drifttemperatur: - 200°C till + 50°C
Medierör: Korrugerat rör av rostfritt stål

Systembeskrivning

FLEXWELL® CRYO PIPE har utvecklats för transport av kryogena likvifierade gaser ovan och under jord. Den särskilda superisoleringen som tillverkas av högreflekterande folie i kombination med distansstyckena i vakuumkammaren, som anpassas efter storleken, möjliggör effektiv och säker transport med låg nivå av inläckande värme längs rörledningen. De särskilda anpassade förstärkningsbanden av rostfritt stål på ytterröret säkerställer samma tryckstabilitet som innerröret och är också en styv komponent för att säkerställa att rörledningen kan läggas och dras in utan risk. Rörsystemet är dimensionerat för ett maximalt tryck på 25 bar/PN 25 (DN 15 - DN 32) och på 30 bar (DN 40) i temperaturområdet från –200 °C (73 K) till maximalt +50 °C.

Applikationsområden

Transport av kryogena likvifierade gaser såsom 
• flytande kväve LN2
• flytande argon LAr
• flytande syre LOX
• flytande väte LH2
• flytande helium LHe
• flytande naturgas LNG

Nedladdningar