Avtryck

Denna webbplats är en gemensam webbplats för Brugg Rohrsystem AG, CH-Kleindöttingen, BRUGG Rohrsysteme GmbH, DE-Wunstorf, BRUGG German Pipe GmbH, DE-Nordhausen och samtliga internationella filialer tillhörande BRUGG Pipes.

BRUGG Rohrsystem AG

BRUGG Rohrsystem AG är ett aktiebolag enligt schweizisk rätt med säte i Kleindöttingen (Schweiz). Bolaget är registrerat i handelsregistret för kanton Aargau med nummer CHE-101.822.695.

Verkställande direktör: Urs Bopp, Julien Rouso
BRUGG Rohrsystem AG
Industriestrasse 39
5314 Kleindöttingen
SCHWEIZ

Tel: +41 56 268 78 78
pipes@remove-this.brugg.com

Momsnumret för BRUGG Rohrsystem AG, Kleindöttingen är (för Schweiz) CHE-101.822.695 MWST. 

BRUGG Rohrsysteme GmbH

BRUGG Rohrsysteme GmbH är ett aktiebolag enligt tysk rätt med säte i Wunstorf. Bolaget är registrerat i handelsregistret för tingsrätten i Hannover med nummer HRB 110530.

BRUGG Rohrsysteme GmbH
Adolf-Oesterheld-Straße 31
31515 Wunstorf
TYSKLAND

Tel.: +49 5031 170 0
info.brg@remove-this.brugg.com

Verkställande direktör: Julien Rouso
Företagets säte: Hannover
Registerförande domstol: Hannover HRB 110.530
Momsnummer: DE 115 676 889

BRUGG German Pipe GmbH

Darrweg 43
D-99734 Nordhausen 
Phone +49(0)36 31 462 67 0
info@remove-this.german-pipe.com
 
Verkställande direktör: Julien Rouso, Ralf Thiel

Företagets säte: Nordhausen
Registerförande domstol: Jena HRB 406.247
Skattenummer: 159/109/019 63
Momsnummer: DE 244 947 528

Integritetsskyddspolicy

Användning av vår webbplats kan i regel ske utan angivelse av personuppgifter. I den mån personuppgifter (exempelvis namn, adress eller e-postadress) inhämtas på våra webbsidor sker detta i möjligaste mån endast på frivillig basis. Dessa uppgifter vidarebefordras ej till tredje part utan ditt uttryckliga tillstånd. Notera att dataöverföringen på Internet (exempelvis i samband med e-postkommunikation) kan uppvisa säkerhetsluckor. Ett luckfritt dataskydd mot åtkomst genom tredje part är ej möjligt. Tredje parts utnyttjande av kontaktuppgifter som anges inom ramarna för impressumsplikten med syfte att skicka ej uttryckligen begärt reklam- och informationsmaterial är härmed uttryckligen förbjuden. Sidoperatörerna förbehåller sig uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder vid icke-begärt skickande av reklaminformation, exempelvis genom skräppost.

Ansvarsskyldighet

Trots noggranna innehållskontrollera åtar vi oss inget ansvar för innehållet i externa länkar. För innehållet på länkade sidor ansvarar uteslutande dessa sidors operatörer.

Upphovsrätt

© Copyright – BRUGG Pipes

Med ensamrätt. Texter, bilder, grafik, ljuds, animationer samt videor på BRUGG Pipes-webbplatsen får ej kopieras, behandlas, bearbetas återges eller på annat sätt användas utan tillstånd.

Koncept, grafisk implementering och realisering

Schindler Parent GmbH
Uferpromenade 3
88709 Meersburg
www.schindlerparent.de

Teknisk support

Schiertz & Lämmer GbR Webentwicklung
Lehrenweg 19
88709 Meersburg
https://www.schiertz-laemmer.de/