Effektiva lösningar för kryogena applikationer
Effektiva lösningar för kryogena applikationer Flexibelt, kontinuerligt och vakuumisolerat.
Flexibelt, kontinuerligt och vakuumisolerat.

Flexibla rörsystem för kryogena applikationer

Flexibelt
Våra kryogena rörsystem bygger på vår höga kvalitet och flexibla korrugerade rör av rostfritt stål.

Vakuuumisolerat
Våra kryogena rörsystem är vakuumisolerade och försedda med en förstklassig ”superisolering” (vakuum + isoleringsmaterial).

Redo att användas
De kryogena rörsystemen förmonteras i fabriken. Det betyder att de tillverkas i lämplig längd, kopplingarna svetsas och testas och vakuumet skapas. Redo att användas!

Vilka är kryogena medier som LNG som används i industrin?

Kryogena medier som LNG (Liquefied Natural Gas) används på olika sätt inom industrin. LNG används ofta som bränsle i tunga fordon och fartyg eftersom det har en högre energitäthet och ger färre utsläpp än dieselbränslen. Det används också inom industrin som bränsle för kraftverk och för att generera ånga och värme. Dessutom används kryogena medier som flytande kväve och flytande syre för att kyla maskiner och utrustning och för att lagra material som behöver hållas vid låga temperaturer, såsom biologiska prover eller livsmedel. Kryogena medier kan också användas vid tillverkning av halvledare och andra elektroniska komponenter för att kontrollera temperaturen och förbättra produktkvaliteten.