Wydajne ogrzewanie biogazowni. Podgrzewacz komór fermentacyjnych BIOFLEX.
Podgrzewacz komór fermentacyjnych BIOFLEX.

Ogrzewanie fermentora BIOFLEX

Pakiet systemu BRUGG do ogrzewania fermentorów

Aby zagwarantować optymalne przenoszenie ciepła na substrat w fermentorze, na ścianie zbiornika w jednym lub kilku obwodach grzejnych montuje się falistą rurę BIOFLEX CNW 60/66 (DN 50).
Oprócz rury falistej BIOFLEX CNW 60/66 system obejmuje także przyłącze GRAPA, niezbędne przepusty ścienne z uszczelnieniem oraz specjalne mocowania do rur.

Proste i skuteczne

Dzięki powiększonej powierzchni BIOFLEX zapewnia nawet 50% więcej bezpośredniego transferu ciepła w porównaniu z rurami o gładkich ściankach. Rury układa się w fermentorze w jednym odcinku, a do wykonania połączenia nie jest konieczne spawanie ani korzystanie ze specjalnych narzędzi. Montaż jest możliwy bez złączy. System można łatwo dostosować do geometrii fermentatora i jest odpowiedni zarówno do zbiorników betonowych, jak i stalowych. W razie potrzeby do dostawy zostanie dołączony zestaw montażowy ze wszystkimi niezbędnymi uchwytami, śrubami itp.

Połączenie na zewnątrz zbiornika

Aby połączyć rurę falistą ze stali szlachetnej z inną rurą na zewnątrz fermentora przy użyciu złączki GRAPA z uszczelnieniem grafitowym, rurę falistą wyprowadza się przez rurę osłonową w przepuście z zachowaniem małego promienia zgięcia. W ten sposób unika się połączeń w fermentorze.

Połączenie wewnątrz zbiornika

W przypadku połączenia wewnątrz zbiornika rurę falistą ze stali szlachetnej łączy się ze sztywną rurą za pomocą złączki GRAPA z uszczelnieniem grafitowym. Następnie rura sztywna wyprowadzana jest na zewnątrz zbiornika przez przepust w ścianie.

Downloads