brugg-pipes-dienstleistungen-restliche-welt

Nasze usługi w obszarze lokalnych i centralnych sieci ciepłowniczych poza terenem Niemiec i Szwajcarii

Dzięki naszym oddziałom i licznym partnerom na całym świecie możemy oferować nasze usługi dla centralnych i lokalnych sieci ciepłowniczych również na skalę międzynarodową – indywidualnie, zgodnie z zapotrzebowaniem i zawsze w najlepszej jakości BRUGG Pipes.

Zapraszamy do kontaktu.