Leakguard
LEAKGUARD firmy BRUGG Pipes Nowa generacja detektorów
Nowa generacja detektorów

Detektory wycieków LEAKGUARD

LEAKGUARD firmy BRUGG Pipes to nowa generacja detektorów do rurociągów w lokalnych i centralnych sieciach ciepłowniczych.

W sieciach ciepłowniczych wczesne wykrycie nieszczelności zapewnia w dużej mierze bezusterkową eksploatację. Naprawy można przeprowadzić w odpowiednim czasie, zanim rurociąg ulegnie całkowitemu uszkodzeniu. System kontrolowania rur ciepłowniczych LEAKGUARD kontroluje rezystancję izolacji i pętli pary żył w warstwie izolacyjnej rur ciepłowniczych (zarówno „system nordycki”, jak i Brandes NiCr) zgodnie z normą EN 14419.

W celu zapewniania zdalnego alarmowania urządzenia te wykorzystują bezpotencjałowy styk wyjściowy lub przesyłają komunikaty za pomocą poczty elektronicznej/SMS. Dodatkowo dostępne są opcje rozwiązań sieciowych poprzez Modbus.

Zapraszamy w tej sprawie do kontaktu.