STAMANT-turvaputkisto (SSI)

STAMANT-turvaputki (SSI) on jäykkä, kaksiseinämäinen ja hyväksytty turvaputkisto jatkuvalla vuotovalvonnalla.

Käyttölämpötila: -50 °C ... +300 °C (muita pyynnöstä)
Käyttöpaine: jopa PN 200 (erikoispaineita pyynnöstä)
Mitat: DN 15–800 (hyväksynnällä)
Väliaineputki: terästä/jaloterästä

Käyttökohteet

Jäähdytysjohto, lämpötilaltaan säädeltyjen, ympäristölle haitallisten, palavien ja myrkyllisten nesteiden ja kaasujen kuljetus.

Täydennys FLEXWELL-turvaputkeen.

Ympäristön turvallisuus taattu

BRUGG STAMANT -turvaputki on moduuleina esivalmistettava kaksoisputkijärjestelmä, joka soveltuu erityisesti palavien ja palamattomien vesistöille vaarallisten aineiden ja kaasujen kuljetusputkeksi.

Vuodonilmaisimen ollessa käytössä vuoto aiheuttaa optisen ja akustisen hälytyksen.

Määräykset ja vaatimukset

Kaksoisseinämäisten putkistojen perinteinen kehitystyö vaarallisten aineiden kuljetusta varten asettaa erityisesti suuremmilla putkimitoilla erittäin tiukat vaatimukset ammattimaiselle ja teknisesti optimaaliselle suunnittelulle. Takaamme luonnollisesti kaikkien paloturvallisuus-, räjähdyssuoja- ja vesiensuojelumääräysten noudattamisen.

Yleinen rakennustekninen hyväksyntä: Z-38.4-207

Moduulit

STAMANT-turvaputkimoduulit sisältävät kaikki tarpeelliset osat, kuten kulmakappaleet, T-haarat, supistusosat ja päätykappaleet. Moduulien standardipituus on 12,0 m. Suuremmat pituudet ovat mahdollisia sopimuksen perusteella. Moduulien enimmäispituutta rajoittavat vain kuljetusmahdollisuudet.

Downloads