Działalność w stowarzyszeniach i społeczność

Działamy w różnego rodzaju stowarzyszeniach i korzystamy z sieci społecznościowych.