Práce v asocíacích a sítích

Jsme aktivní v mnoha sdruženích a využíváme sítě.