1. Strona główna  /  
  2. News  /  

Projekt FHK w Warszawie w okolicach Zamku Królewskiego

W czerwcu bieżącego roku Brugg Systemy Rurowe Sp. z o.o. dostarczyła na budowę sieci cieplnej w rejonie Zamku Królewskiego w Warszawie (okolice Arkad Kubickiego), na zamówienie Veolii Energii Warszawa S.A. dwa ponad czterdziestometrowe odcinki giętkiej rury preizolowanej – kabla ciepłowniczego Flexwell FHK 200/310 DN150. Zastosowanie tego rozwiązania w tym zadaniu wiązało się z koniecznością przeprowadzenia nowego odcinka sieci cieplnej DN150, biegnącego fragmentem w poziomie, a następnie – bez przerywania ciągłości izolacji – w istniejącym kanale biegnącym zboczem bardzo stromej skarpy zamkowej, nachylonej pod kątem ok. 60˚. Dodatkową trudnością była konieczność zmiany kierunku trasy rurociągu nie tylko w pionie, ale i w poziomie – w tym samym punkcie. Nowy odcinek rurociągu ułożony za pomocą kabla ciepłowniczego kończy się na szczycie skarpy wejściem do istniejącej betonowej komory ciepłowniczej, gdzie następuje dalszy rozdział sieci i kontynuacja jej biegu.
Kabel Flexwell został przywieziony w potrzebnych dla tego zadania odcinkach 40,5m na ponadgabarytowym bębnie o średnicy 4,5m. Był to tzw. transport specjalny, kolejny już raz profesjonalnie obsłużony przez firmę transportową Piwiński (www.transportpiwinski.pl). Szczególna trudność w dostawie polegała na konieczności sprawnego manewrowania długim i szerokim pojazdem w zabytkowym rejonie Starego Miasta. 
 

MSc Eng Piotr Ciepielowski

piotr.ciepielowski@remove-this.brugg.com