Leakguard Cloud
 Premant

Detektor LEAKGUARD Cloud do lokalnych i centralnych sieci ciepłowniczych (tylko Szwajcaria)

Urządzenia z serii LEAKGUARD Cloud firmy BRUGG Pipes to kompaktowe, zasilane bateryjnie rozwiązanie do kontrolowania odcinków rur za pomocą pary żył monitorujących w izolacji. Urządzenia te są proste w montażu i obsłudze. Nie jest wymagane zasilanie elektryczne na miejscu i połączenia sieciowe. W przypadku awarii alarm jest wysyłany za pośrednictwem sieci LTE lub GSM.

LEAKGUARD Cloud kontroluje obieg zasilający i powrotny trasy rur równolegle w dwóch kanałach. W tym celu mierzy rezystancję izolacji i pętli pary żył w izolacji rurociągu zgodnie z normą EN 14419.

Dodatkowo do kontrolowania sygnałów zewnętrznych dostępne są dwa wejścia dla styków bezpotencjałowych. W przypadku wycieków w rurach, przerwania pętli pomiarowej lub złączy rurowych, a także przy zmianach stanu wejść styków system natychmiast uruchamia alarm i pomaga w ten sposób zapobiec poważnym szkodom i stratom.

LEAKGUARD Cloud dokonuje pomiarów w odstępach 24-godzinnych, a w przypadku alarmu wysyła wiadomość do serwera UMS za pomocą mobilnego połączenia danych. W wersji standardowej wysyłany jest cotygodniowy komunikat o stanie.

Odczyt wartości pomiarowych, jak również konfiguracja urządzenia i wprowadzanie wartości granicznych dla rezystancji pętli i izolacji mogą być wykonywane na miejscu za pomocą laptopa poprzez interfejs USB 2.0.

Urządzenie dostępne tylko w Szwajcarii. Zapraszamy w tej sprawie do kontaktu.

 

Dane techniczne:

Napięcie zasilania

Wymienna bateria litowa, 3,6 V

Czas pracy baterii

> 5 lat (w przypadku codziennych pomiarów i cotygodniowego komunikatu o stanie)

Liczba kanałów pomiarowych

2 (np. dla obiegu zasilającego i powrotnego linii ciepłowniczej)

Zakres pomiaru izolacji

0 .. 10 MΩ
Błąd: 3% wartości pomiarowej ±10 kΩ bezwgl.
 

Zakres pomiaru pętli

0 .. 19,99 kΩ
Błąd: 3% wartości pomiarowej ±0,02 kΩ bezwgl.
 

Odcinek pomiarowy

Dla Szwajcarii Brandes # 3000 m, system nordycki # 3000 m
Pozostałe kraje na świecie Brandes # 1500 m, system nordycki # 3000 m
 

Obliczanie długości

tak, dla NiCr

Napięcie pomiarowe

12 V DC

Wyświetlacz dla każdego kanału pomiarowego

1 bargraf LED „wartość pomiarowa izolacji”
na każdy kanał pomiarowy 1 dioda LED „usterka pętli, „usterka izolacji”
i 2 diody sygnalizacyjne LED „stan styku”
6 diod sygnalizacyjnych LED
 

Obsługa na miejscu

1 przycisk do pomiaru w czasie rzeczywistym z wyświetlaniem wartości pomiarowej
i wysłaniem komunikatu testowego
 

Interfejsy

1 interfejs USB do konfiguracji urządzenia
ustawiania wartości granicznej i odczytu wartości pomiarowej
2 wejścia styków (długość przewodu maks. 10 m)
 

Temperatura podczas pracy

-20 °C .. +50 °C

Dopuszczalna wilgotność

0 .. 100%

Stopień ochrony obudowy

IP 66

Obszar zastosowań

Pomieszczenia i chronione instalacje na zewnątrz budynku
DIN VDE 0100 część 737. Mieszkania, handel i
rzemiosło oraz małe zakłady
 

Wymiary obudowy

180 x 180 x 100 mm (szer. x wys. x głęb.)

 

Downloads

Dodatkowy