Nasza oferta dla studentów.
Wspieramy przyszłych usługodawców Nasza oferta dla studentów.
Nasza oferta dla studentów.

Aktywnie wspieramy przyszłe talenty

Brugg Systemy Rurowe stawia na zrównoważone i przyszłościowe myślenie i działanie. Dlatego właśnie pielęgnujemy naszą intensywną relację z politechnikami i uniwersytetami.

Studenci wszystkich kierunków (budownictwa, inżynierii lądowej, inżynierii mechanicznej, elektrotechniki, ekonomii, przedsiębiorczości czy informatyki) mogą angażować się w działalność naszego przedsiębiorstwa i współpracować przy naszych projektach w ramach swoich prac dyplomowych, licencjackich czy magisterskich.

Oferujemy zmotywowanym i utalentowanym osobom możliwość zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce. Dla nas współpraca ta oznacza z kolei nieustanne aktualizowanie wiedzy i trzymanie ręki na pulsie w zakresie innowacji rodzących się w szkołach wyższych.

Właśnie zaczynasz pisać pracę dyplomową?
Skontaktuj się z nami! Przejdź do strony kontaktowej.