Przyłącze do rury bezpieczeństwa FLEXWELL (FSR) Do transportu palnych i niebezpiecznych dla środowiska mediów – dostosowana specjalnie do projektu.
Do transportu palnych i niebezpiecznych dla środowiska mediów – dostosowana specjalnie do projektu.

Nasze przyłącza FLEXWELL FSR