1. Startside  /  
  2. Nyheder  /  

Den nye generation af overvågningsudstyr

BRUGG Pipes præsenterer LEAKGUARD, den nye generation af udstyr til lækageovervågning af rørledninger til lokal- og fjernvarme.

Den tidlige registrering af lækager i fjernvarmenettene sikrer i vid udstrækning en problemfri drift. Det bliver muligt at foretage reparationer i tide, før rørledningen svigter fuldstændigt. Systemet LEAKGUARD til overvågning af fjernvarmerør overvåger isolations- og sløjfemodstanden i et ledningspar i fjernvarmerørets isolationslag (både i nordiske systemer og Brandes NiCr) i henhold til EN 14419.

LEAKGUARD Basic

Den nemmeste ibrugtagning og let betjening - det er LEAKGUARD Basic. Det er muligt at styre alarmsignaler (lamper, sirener etc.) via integrerede udgangskontakter. LEAKGUARD Basic overvåger parallelt frem- og tilbageløb i en fjernvarmeledning gennem to kanaler. Dertil måler de permanent isolations- og sløjfemodstanden i et ledningspar i jeres rørs isolationslag i henhold til EN 14419.

Ved rørlækager, ophold i målesløjfen eller rørtilslutningerne slår de straks alarm og hjælper med at forhindre større skader og tab. Der kan kvitteres for alarmerne for isolations- og sløjfemodstanden ved at trykke på udstyrets knapper. Konfiguration, angivelse af grænseværdierne til isolations og sløjfemodstanden samt udlæsning af måleværdierne kan gøres på stedet med en bærbar computer ved hjælp af en webbrowser via internetporten. Det er ikke nødvendigt med et yderligere betjeningssoftware.

LEAKGUARD Cloud

Batteridrevet og LTE-baseret overvågningsudstyr med to kanaler til fjern- og lokalvarmerør i UMS-netværk

Du finder flere informationer på følgende LINK.

Vi ser frem til din HENVENDELSE.