1. Startsida  /  
  2. Nyheter  /  

Den nya generationen övervakningsenheter

BRUGG Pipes presenterar LEAKGUARD, den nya generationen läckövervakningsenheter för när- och fjärrvärmeledningar.

Tidig detektering av läckor i fjärrvärmenät säkerställer en felfri drift. Reparationer kan utföras i god tid innan rörledningen havererar. Övervakningssystemet för fjärrvärmeledningar LEAKGUARD övervakar isolations- och slingmotståndet i ett ledarpar i fjärrvärmerörens isoleringsskikt (såväl ”Nordiskt system” som Brandes NiCr) enligt EN 14419.

LEAKGUARD Basic

Mycket enkel idrifttagning och användning – LEAKGUARD Basic. Larmsignaler (lampor, sirener osv.) kan aktiveras via inbyggda utgångskontakter. LEAKGUARD Basic övervakar framledningen och returledningen parallellt i ett fjärrvärmesystem via två kanaler. Det mäter kontinuerligt isolations- och slingmotståndet i ett ledarpar i rörsystemets isolering enligt EN 14419.

Vid rörläckor, avbrott i mätslingan eller röranslutningarna utlöser ett larm som hjälper till att förhindra större skador och förluster. Isolations- och slingmotståndslarmen kan kvitteras med knappar på enheterna. Konfiguration, inmatning av gränsvärden för sling- och isolationsmotstånd samt avläsning av mätvärdena kan göras på plats med en laptop och webbläsare via Ethernet-gränssnittet. Ingen extra programvara behövs.

LEAKGUARD Cloud (endast Schweiz)

Batteridriven och LTE-baserad 2-kanals övervakningsenhet för fjärr- och närvärmerör i UMS-nätverk. Finns endast i Schweiz.

Mer information finns på denna LÄNK.

Vi ser fram emot din förfrågan.