fxs
Den nye stjerne på varmehimlen FLEXSTAR. BE FLEXIBLE. BE A STAR. Læs mere
FLEXSTAR. BE FLEXIBLE. BE A STAR. Læs mere
Full-service-leverandør til lokal- og fjernvarme
Full-service-leverandør til lokal- og fjernvarme Komplet udvalg af fleksible og faste rørsystemer Læs mere
Komplet udvalg af fleksible og faste rørsystemer Læs mere
start
Full-service kølingsleverandør Rørsystemer til køleanvendelse Læs mere
Rørsystemer til køleanvendelse Læs mere
start
Rørsystem til industriel anvendelse Stort udvalg af fleksible enkelt- og dobbeltvæggede rørsystemer Læs mere
Stort udvalg af fleksible enkelt- og dobbeltvæggede rørsystemer Læs mere
start
Tankstationer og tankanlæg Stort udvalg af fleksible enkelt- og dobbeltvæggede rørsystemer Læs mere
Stort udvalg af fleksible enkelt- og dobbeltvæggede rørsystemer Læs mere

Vi er din fleksible full-service-leverandør og ekspert i rørsystemer

BRUGG Pipes introduktionsvideo

video

Definition: Det forstår man ved et rørsystem

Alle sammenhængende rørledninger, fittings, tilslutninger og alle komponenter forbundet hermed betegnes som helhed som rørsystem. Systemprojekteringen er baseret på modulopbygning. Det betyder, at de enkelte komponenter kan kombineres og samles på utallige måder. Mulighederne er derfor mange - og det bliver på den måde muligt at realisere selv yderst krævende konstruktioner på en forholdsvis simpel måde. Rørsystemkredsen danner således grundlaget for forsyningen med og transporten af medier såsom vand, spildevand, kondensat, damp, gas eller kemiske stoffer.

Systemets rækkevidde afhænger af det specifikke byggeprojekt. Ved hjælp af en passende rørmodel løses selv de vanskeligste transportopgaver på suveræn vis - være det sig over korte afstand ved eksempelvis lokalvarmeforsyning eller inden for industrianlæg eller fjernvarmenet til dækning af større områder. Specialfødeledninger til transport af medier over længere afstande kan forholdsvis nemt tilpasses en lang række bygningsbetingelser. De underjordiske gange til rørene kan udgraves i vidt forskellige landskabstyper. Problematiske jordforhold (f.eks. vådområder, terrænsænkninger, krydsende floder eller veje, komprimeret jord under massive betonflader eller jord med høj sandandel) udgør i dag ingen hindring for en stabil og sikker systeminstallation. 

Valget af stift eller fleksibelt Rørledningssystem afhænger af basisspecifikationerne som anvendelsesformål, gennemstrømmende medie og andre forhold, der måtte opstå, såsom de pågældende jordforhold. Den stive eller fleksible udformning er endvidere et af de vigtigste kriterier til at kunne skelne mellem de forskellige rørsystemtyper. De fleksible rørsystemer har en vis bøjeevne og egner sig til begrænsede forløbsvinkler uden brug af andre komponenter. Ved hjælp af det indvendige rørs og foringsrørets materialesammensætning er det muligt at regulere, hvor fleksibelt eller stift røret skal være. I næste trin bestemmes målene, længderne og tilbehøret, samtidig med at tilslutningsstederne defineres.

Forskellige anvendelsesformål - forskellige rørsystemer

Det er helt generelt mediet i rørsystemet, der er afgørende for den specifikke rørtype. Er der tale om vand- eller spildevandsrør, vil der skulle ses på, hvilken funktion der tilsigtes: Skal rørene bruges som varme- og kølerør eller udelukkende til bortledning eller transport? Eksempler på sidstnævnte er tilførslen af drikkevand via såkaldte aluminiumskompoundrør, bortledning af brugsvand fra sanitære installationer eller rørsystemer til returløb til kloaknettet. Ud over rørene til varmt, koldt, brugs- og spildevand findes der naturligvis også rørsystemer til forskellige andre medier - lige fra gasledninger, olieledninger, industrielle produktledninger og trykledninger. Vi opdeler vores sortiment i forskellige hovedkategorier for ikke at miste overblikket i lyset af de mange specifikationer (materialeegenskaber, medier, mål osv.). Hovedkategorierne bygger på de specifikke anvendelsesområder.

Lokal- og fjernvarme - På dette område lægges der hovedsageligt fleksible, præisolerede rørsystemer med fremragende isoleringsevne. I begyndelsen af den omfattende kommercielle udvidelse af fjernvarmenettet blev der dog anvendt stive stålrør. Procesanlæggenes tekniske og industrielle videreudvikling og de utallige nye forskningsresultater førte dog til et kursskifte. De seneste årtier er valget i forbindelse med udbygningen af forsyningsinfrastrukturen i stadig højere grad faldet på plastrør. Dette fleksible alternativ har nemlig i mange tilfælde resulteret i en endnu bedre isoleringsevne. Dog har de stive rørsystemer med et medierør af rustfrit stål eller andre faste metaller en række fordele sammenlignet med rørledningerne af polyethylen. Det afhænger således altid af de specifikke forhold, hvilket rørsystem der i sidste ende skal vælges - ud fra en direkte sammenligning.

Varmt og koldt vand - På dette område tilbyder vi udelukkende fleksible, endeløse systemer. Produkterne har forskellige egenskabsprofiler: Nogle er drikkevandscertificerede, andre har iltspærre, mens andre igen er udstyret med et integreret frostsikrings- eller varmebånd. Her spiller anvendelsesformålet og de krav, der er forbundet hermed, den vigtigste rolle. Ligger fokus på ledningsvandets optimale kvalitet eller på medietemperaturen? Er sidstnævnte tilfældet, er systemet udstyret med en kvalitetsisolering af polyurethan.

Industrianlæg ­- Ved rørsystemer beregnet til industrielle processer er sikkerheden altafgørende. Uden på nogen måde at gå på kompromis sikrer de transporten af alle - også delvis miljøkritiske - medier. Forskellene findes i det konstruktionsmæssige aspekt inden for vores produktsortiment. BRUGG Pipes tilbyder både enkelt- og dobbeltvæggede samt stive og fleksible rørsystemer. Derudover beskytter de mange sikkerhedsforanstaltninger såsom overvågning af lækager som følge af over- eller undertryk medarbejderne og anlæggets problemfri drift. Ganske ofte er mediet i rørene netop miljøskadelige og giftige væsker eller gasser.

Også rørsystemerne til tankstationer og tankanlæg udstyres med særlige sikkerhedsmekanismer: Særligt rørsystemer til transport af gas, olie, andre brændstoffer og letantændelige medier har en effektiv korrossionsbeskyttelse og sikres ved hjælp af en yderst sensibel overvågningsteknik - disse særlige foranstaltninger og konstruktionen uden brug af svejsning giver samlet set systemet et ekstremt højt sikkerhedsniveau. Netop af hensyn til de letantændelige medier fravælges svejsning for en sikkerheds skyld i forbindelse med installationen. Særligt til disse rørsystemer bruges der i stedet en tilslutningsteknik uden brug af ild.

Kryogene anvendelser - Det bøjelige bølgerør af rustfrit stål gør disse rørsystemer fleksible og sikre. Derudover er de vakuumisolerede og prækonfektionerede. Superisoleringen, dvs. kombinationen af vakuum og isolering, forhindrer, at der overføres varme til mediet. Det er vigtigt, da der i specialrørene transporteres nedkølede gasser i flydende form ved minustemperaturer ned til -200 grader Celsius. Alt efter brugsformålet er der mulighed for at realisere for- og returløb i en enkelt rørledning. For at sikre en optimal ordrehåndtering kan der endvidere tages fleksibelt stilling til, hvorvidt røret fra BRUGG Pipes skal lægges over eller under jorden. Helt uafhængigt af gennemstrømningsretning og lægning lover vi, at vores rørledninger til kryogene medier er brugsklare: Alle rørsystemer inden for denne kategori er nemlig prækonfektionerede. Det betyder, at vi skærer dem til i den korrekte længdemasse, foretager en kontrol og svejser forbindelserne sammen, samtidig med at vi allerede genererer et vakuum. Alt er klargjort, hvorfor produktet er klart til at blive installeret på monteringsstedet umiddelbart efter levering.

Bioflex-fermentorvarme - Vores BIOFLEX-rørledning med tilbehør anvendes hovedsageligt til opvarmning af fermentorer. Systemet kan enten tilsluttes til fermentorens ud- eller indvendige væg og forsyner anlægget med en direkte varmetransmission under konverteringen fra biomasse til biogas. I den forbindelse skabes der ved opvarmningen optimale miljøbetingelser for mikroorganismerne. Dette danner grundlaget for en effektiv produktion af biogas, som efterfølgende forbrændes og omdannes til strøm og varmeenergi.

 • Fordelene ved en fleksibel rørledning

  Inden for alle produktkategorier tilbyder BRUGG Pipes fleksible rørledninger og dermed alsidige systemløsninger til ethvert anvendelsesområde - både til fjernvarme, hele vandområdet (varmt og koldt vand samt drikke- og spildevand), industrianlæg samt kryogene anvendelser eller olie- og gastransport til tankstationer. Vores fleksible rørledninger er fremstillet i rustfrit kvalitetsstål eller innovativ plast. Ud over de specifikke materialeegenskaber har de fleksible modeller en række fordele: Begge materialegrupper sikrer varme- og korrossionsbestandige rørledninger med lang levetid til en sikker og effektiv transport af væske, gas og varme. Diameteren på medierøret og det udvendige rør kan tilpasses alt efter behov og anvendelse.

  Derudover afhænger fleksibiliteten og således også den minimale bøjeradius af materialet og den specifikke sammensætning. Vi står gerne for projekteringsdelen, fastlægger og udmåler rørgangen og finder ved hjælp af individuelle projektspecifikationer frem til det helt rigtige rørsystem. Jo større fleksibiliteten er, des mindre bøjeradiusser vil der kunne opnås, hvilket resulterer i en mere effektiv lægning. Sammenlignet med den stive variant er det typisk betydeligt nemmere at installere og tilslutte fleksible rør, og derudover letter den lille bøjeradius integrationen i eksisterende systemer. Vi sørger tilmed for at tilpasse rørlængderne og tilbehøret til den pågældende projekteringsskitse. Vores kunder har naturligvis også mulighed for at bestille specialprodukter - for en komplet projekteringsfrihed og i forbindelse med særligt komplekse byggeprojekter. Dette er dog sjældent nødvendigt: Med de fleksible rørledninger er adgangen til den skræddersyede løsning næsten altid lige ved hånden, uanset om der er tale om korte afstande, lange forbindelsesledninger eller forgrenede systemer.

  Helt overordnet har de fleksible rørledninger et utal af fordele: De er nemme at tilpasse og har en høj (kemisk og mekanisk) modstandsdygtighed samt en lang levetid. Med deres fleksibilitet er de yderst velegnede til komplekse industrielle anvendelser og anden krævende brug på området fjernvarme, fjernkøling og vandtransport. De gennemprøvede materialer gør de fleksible rørledninger til en på alle måder pålidelig og effektiv løsning: Som eksempel kan nævnes, at de fleste rør i vores sortiment er selvkompenserende, har en fremragende varmeledningsevne og er hurtige og nemme at lægge, delvist uden brug af svejsning.


En bestseller: vores fleksible varmerør

Som tidligere nævnt er der fordele forbundet med både de stive og de fleksible rørsystemer. Især ved varme-, sanitets- og brugsvandsrør vejer fordelene ved de fleksible modeller i dag tungest. En af disse fordele er ikke til at overse: Fleksible varmerør kan til en vis grad bøjes i alle retninger, hvilket egner sig til steder med snæver plads. Uafhængigt af det nøjagtige anvendelsessted og de pågældende gangbetingelser tilbyder vi vores præfabrikerede rørledninger i store længder. I en sådan kombination er det ofte forholdsvis uproblematisk at lægge nye varmerør, idet de fleksible rør i store længdeenheder i bedste fald kan trækkes ind i ét stykke eller under alle omstændigheder bidrager til en betydelig nedbringelse af antallet af forbindelsessteder. Herved lettes installationen, samtidig med at monteringsprocessen accelereres betydeligt. Rørledninger, der udelukkende tilbydes i korte mål, ville netop skulle sammenføjes enkeltvis på hvert enkelt forbindelsessted. 

Du vil gerne ændre på placeringen af din radiator og varmtvandsforsyning og i den forbindelse sikre en tilslutning til lokal- eller fjernvarmenettet? Også her vil valget ofte falde på de fleksible lokalvarmerør. Fordelen ved disse anvendelser er navnlig, at de fleksible rørsystemer typisk er mindre modtagelige for korrossion og mere modstandsdygtige over for omfattende temperaturudsving og fugt. Som fællesnævner for alle varmerør - både de fleksible og de stive, dem af rustfrit stål og dem af plast - gælder, at rørisoleringen er helt afgørende. Den påvirker nemlig varmerørets evne til at transportere varmen på effektiv vis. Spørgsmålet om, hvilket varmerør der er det mest velegnede, afhænger således i sidste ende ikke af rørledningsmaterialet, men i højere grad af isoleringsmaterialet. PUR-skum er vores typiske valg. Polyurethan er et plastmateriale med fremragende isoleringsevne, samtidig med at det er varme- og yderst vejrbestandigt. Ved hjælp af vores unikke behandlingsteknologi har vi kunnet frembringe rekordværdier, hvad varmeledningsevnen angår, hvilket har øget energieffektiviteten betydeligt. 

Vores produktsortiment omfatter forskellige modeller af fleksible varmerør opdelt i ovenstående kategorier - f.eks. CALPEX PUR-KING eller CASAFLEX inden for lokal- og fjernvarme, og specifikt til tilslutning til varmepumper tilbyder vi eksempelvis FLEXSTAR. Vores kunder har dermed adgang til et omfattende udvalg, således at de kan tilpasse rørsystemet individuelt til byggeprojektets specifikke kravprofil. Du finder yderligere oplysninger om vores produkter og tjenester inden for varmesystemer her på hjemmesiden eller ved at henvende dig til vores kundeservice.

 • Hvad er vigtigt med hensyn til jordledningen til varme?

  Varmerørene befinder sig under jorden og bruges som forsyningsledninger. De omtales ofte som jordledninger og dækker over varmerør til nedgravning - det være sig lokal- eller fjernvarmerør. Jordledningerne udgør hovedkomponenterne i varmesystemer, idet de er helt afgørende for en sikker og effektiv forsyning. Særligt i tilfælde af længere strækninger med underjordiske varmerør (fødeledninger) koster istandsættelser eller udskiftninger i høj grad både tid og penge. Det kan derfor betale sig at vælge jordledninger af høj kvalitet til varmeanlæggene.

 • De to hovedegenskaber ved fødeledninger

  Ud over korrossionsbestandigheden, som sikrer en lang brugstid for ledningen, spiller isoleringen en afgørende rolle. Isoleringen har netop en indvirkning på, om forbrugsenheden kan sikre en effektiv opvarmning, dvs., om opvarmningen er virksom og på samme tid økonomisk. Hvis fødeledningens Lambda-værdi eksempelvis er usædvanligt lav, er det tegn på en fremragende isoleringsevne. Det anvendte isoleringsmateriale holder på varmen, idet der kun afgives en lille mængde varme til omgivelserne.

 • Fordelene ved de fleksible BRUGG Pipes-jordledninger

  Hvilken rolle spiller ekspansion egentlig? Ekspansion er et udtryk for jordledningens udvidelse som følge af temperaturudsving: Når rør opvarmes grundet temperaturændringer i den transporterede væske, udvider de sig, og når de nedkøles, trækker de sig sammen. For at forhindre at denne effekt fører til spændinger og skader, anvendes der kompensatorer til ekspansionsudligning i de stive rør. Disse kompenserer for rørenes længdeændring. Dette er ikke nødvendigt ved de fleksible BRUGG Pipes-rørledninger, da rørkonstruktionen kan optage længdeændringen på fleksibel vis.

  Derudover sikrer de innovative BRUGG Pipes-rørsystemer en komplet projekteringsfrihed: De fleste af vores jordledninger findes i forskellige varianter, herunder med dobbeltrør, således at der i forbindelse med installationen kan integreres et returløb direkte i samme varmesystem. Udgravningsbredden begrænses herved, hvilket - ud over gangenes fleksibilitet - resulterer i en betydeligt mindre arbejdsindsats. Det store udvalg af tilbehør, værktøj og forskellige tilslutningsforbindelser (fittings) sikrer mulighed for individuelle tilpasninger til området og byggeprojektet, herunder komplekse vejføringer, forgreninger med små vinkler eller tilslutninger uden brug af svejsning (herunder til varmepumper). Vi har udviklet jordledninger med forbindelseselementer af den højeste kvalitet til sikring af en hurtig montering.

Først udvælgelse, så projektering

Som beskrevet ovenfor er der væsentlige systemforskelle forbundet med vores produkter. Så snart alle oplysninger om byggeprojektet foreligger, er det hovedmålet at fastlægge de pågældende forhold og løsningsforslag. Ud fra de konkrete egenskabsprofiler og forskellige tykkelser finder man i vores totalleverandørsortiment inden for rørsystemer hurtigt den passende rørløsning. Når der er truffet en endelig beslutning om den mest velegnede hovedkomponent, kan det detaljerede projekteringsarbejde for projektet indledes. Med udgangspunkt i statiske beregninger samt projekterings- og monteringstegninger er det muligt at fastlægge forløbet helt præcist, samtidig med at det klarlægges, hvilke andre komponenter der skal bruges ud over selve rørledningerne. Alle vores produktlinjer omfatter et bredt tilbehørssortiment. Herved sikres den optimale ordrehåndtering, idet rørsystemet kan realiseres med adgang til hele paletten af løsningsmuligheder. Hvad betyder dette helt konkret?

På rørenderne tilsluttes forbindelsesstederne direkte til andre rørledninger og de pågældende armaturer. Inden for procesanlæg bruges armaturerne til omdirigering af medierne - de placeres dog ikke kun på rørledninger, men også på kedler og beholdere til væske og gas. Ved denne forbindelse til andre elementer spiller fittings naturligvis en vigtig rolle. Typisk står valget mellem skruefittings, stikfittings og trykfittings. Som navnet afslører, adskiller de sig i forbindelsesteknikken og delvist også i materiale og i den komponenttype, der forbinder dem. For at kunne gennemføre en jævnlig vedligeholdelse af rørsystemerne skal der desuden bruges ventiler. Disse sikrer en bortledning af væske eller gas fra rørsystemet. Typisk sørger en pumpe for den nødvendige kraftoverføring ved mediernes returløbssted. Kobberlegeringen messing er stadig yderst velegnet til pumpeanordninger, da messing har en særligt god varmeledningsevne og er korrossionsbestandig.

BRUGG Pipes som totalleverandør

BRUGG Pipes er markedsførende på globalt plan inden for sikker transport af brændbare og vandskadelige stoffer. Særligt inden for procesanlæg og industriinfrastruktur har kvalitet, sikkerhed og miljøbeskyttelse højeste prioritet. Markedet har længe haft øje for vores løsninger, som opfylder alle disse krav uden på nogen måde at gå på kompromis. Førende råolieselskaber vælger BRUGG Pipes til deres brændstoftransport. Dette gælder både inden for anlæggene og i forbindelse med forsyninger til større områder.

Et utal af brancher har gennem årtier netop valgt vores certificerede rørsystemer. De innovative løsninger overbeviser ikke alene på baggrund af deres fremragende egenskabsprofil, men også ved den ukomplicerede tilslutningsteknik med hurtig montering. Mange af vores produkter egner sig desuden til endeløs lægning og er udformet, så monteringen kan ske uden påvirkning af den normale drift. Vores rørsystemers rentabilitet viser sig således allerede før den egentlige installation.

Vores produkter opnår fremragende resultater og måleværdier - dette gælder både i forbindelse med effekttests og sikkerhedstjek. Og særligt hvad den såkaldte Lambda-værdi angår, har vi opnået et reelt gennembrud med et af vores systemer - CALPEX PUR KING fremviser inden for kategorien varmeledningsevne en global topværdi på kun 0,0199 Watt pr. meter og Kelvin. Denne fremragende isolerinegsevne er helt unik på markedet, og ingen andre systemer når ned på et tilsvarende lavt niveau. Sammenlignet med alle ledende rør udviser CALPEX PUR KING således en helt enestående energieffektivitet. Ved hjælp af rørsystemet bidrager vi til en mere bæredygtig og mere ansvarlig energiforsyning på internationalt plan.

BRUGG Pipes står også gerne selv for monteringen af vores egne rørsystemer. Vores medarbejdere har mange års erfaring og har indgående kendskab til alle BRUGG Pipes-komponenter. Alternativt kan vi henvise til udvalgte monteringsvirksomheder. Vi tilbyder selvfølgelig en række tjenester inden for lokal- og fjernvarme, kølings- og koldtvandssystemer, tankstationer, tankanlæg og industri. Dette omfatter alt lige fra etableringsarbejder i forbindelse med fjernvarmerør over måleteknik, sanering, hurtig reparation samt udskiftning i akutte nødstilfælde til kurser, efterisolering og klassisk anlægsservice. Vores klare servicemotto lyder: Hurtig reaktion, kompetent håndtering - tilfredse kunder afføder nemlig nye ordregivere. Tag fat i vores kompetente konsulenter, hvis du har spørgsmål eller står med et konkret projekt.

Hvordan kontrolleres rørsystemerne, inden de tages i brug?

Leverandører af rørsystemer er allerede under produktionen underlagt strenge standarder og tekniske krav. De egentlige sikkerhedstjek gennemføres allerede, inden vores kunder overtager produkterne: Hvert enkelt BRUGG Pipes-rør, som forlader vores fabrik, er genstand for flere kontroller - inden for forskellige kategorier, herunder tæthed, gennemstråling, porefrihed og grænseværdier for tryk- og temperaturbelastninger. Jævnligt ajourføres vores certificeringer, hvilket vidner om en vedvarende kvalitetsproduktion samt grundige slutkontroller, der går ud over gennemsnittet.

Seneste nyt fra vores verden af rørsystemer

Innovation in LNG Infrastructure: Transformative Stainless-Steel Pipe Solutions for Island Communities

BRUGG Pipes revolutionizes LNG import infrastructure for island communities with its innovative flexible stainless-steel pipes, providing a cost-effective, efficient, and…

Læs mere

Innovative modulære T-pressfittings (Tilgængelige fra efteråret 2024)

De nye modulære T-pressefittings i SDR11 giver maksimal fleksibilitet og fås i dimensioner fra 25 til 110 mm i alle tænkelige kombinationer. Fittingsene er kendetegnet ved…

Læs mere

Uafbrudt reparationsarbejde med EQUANS - vores LINESTOP bypass-service til hospitalet i Lugano

Sammen med vores værdsatte kunde EQUANS har vi sikret en uafbrudt køleforsyning på Luganos kommunehospital, Ospedale Regionale di Lugano, Civico. Vores eksklusive LINESTOP…

Læs mere