Naše filozofie kvality

Filozofie kvality BRUGG Pipes Group tvoří základ pro náš přístup ke kvalitě a jak se chováme. Zahrnuje tyto aspekty:

• Systém řízení kvality
• Spokojení zákazníci, motivovaní zaměstnanci
• Inovativní technologie
• Odborní prodejci a dodavatelé
• Udržitelný přístup k životnímu prostředí
• Sociální odpovědnost a řízení souladu

Pro realizaci své politiky jakosti zavedla společnost BRUGG Pipes systém kvality, který je povinný a závazný pro všechny zaměstnance. To platí pro všechny oblasti společnosti. Naši manažeři vždy usnadňují neustálé zlepšování všech procesů a postupů a povzbuzují všechny zaměstnance, aby se ztotožňovaly s naší politikou kvality. Proces vytváření hodnot a dokumenty pro správu kvality pokrývají všechny procesní kroky v plném rozsahu. Příslušní zaměstnanci je mohou načíst a zobrazit ve formě počítačové procesní mapy.

To zdůrazňuje skutečnost, že každý zaměstnanec přispívá ke kvalitě našich výrobků a je zodpovědný za výsledek práce vykonávané v tomto ohledu. Neustále sledujeme kvalitu našich výrobků při kontrolách kvality během výroby a po výrobě, čímž zajišťujeme, že úroveň kvality je trvale vysoká.