Laatufilosofiamme

BRUGG Pipes -konsernin laatufilosofia on laatufilosofiamme ja toimintamme perusta, joka käsittää seuraavat näkökohdat:

• Laadunhallintajärjestelmä
• Tyytyväiset asiakkaat, motivoituneet työntekijät
• Innovatiivinen tekniikka
• Osaavat jälleenmyyjät ja toimittajat
• Kestävä vuorovaikutus ympäristön kanssa
• Yhteiskuntavastuu ja lakien ja määräysten noudattamisen hallinta

BRUGG Pipesilla on käytössään laatupolitiikkansa toteuttamiseksi kaikkia työntekijöitään sitova ja velvoittava laatujärjestelmä, jota sovellamme kaikissa yhtiön toiminnoissa. Johtomme pyrkii kaikissa tilanteissa edistämään prosessiemme ja työnkulkujemme jatkuvaa parantamista ja työntekijöidemme sitoutumista laatupolitiikkaamme. Arvonmuodostusprosessit ja laadunhallinta-asiakirjat käsittävät kokonaisuutena kaikki tuotannon vaiheet, jotka ovat työntekijöiden haettavissa ja katseltavissa atk-pohjaisen prosessikartan muodossa.

Tämä selventää, että jokaisella työntekijällä on oma panoksensa tuotteidemme laatuun ja on tässä mielessä vastuussa suoritetun työn tuloksesta. Valvomme tuotteidemme laatua jatkuvasti tuotannonaikaisilla ja jälkikäteisillä laatutarkastuksilla ja varmistamme näin laadun pysymisen korkealla tasolla.