1. Startsida  /  
  2. Nyheter  /  
BRUGG German Pipe moderniserad
BRUGG German Pipe moderniserad
BRUGG German Pipe moderniserad

Första spadtaget för framtiden - Nordhausen-anläggningen moderniserar och utökar sina lokaler

BRUGG German Pipe GmbH:s anläggning genomgår en omfattande modernisering och utbyggnad som en del av "Masterplan"-projektet. Projektet handlar om utökad kapacitet, digitalisering, automatisering och energioptimering.

Moderniseringsplanen går hand i hand med energiomställningen. Ett nytt energihanteringssystem används för att ytterligare minska företagets CO2-fotavtryck. Det är inte bara en ny hall och produktionslinjer som byggs, utan även moderniseringen av befintliga byggnadskomplex, som fabrikshallar, kontor och rekreationsrum och sanitära anläggningar, drivs framåt.

Genom att bygga om och bygga ut fabrikslokalerna stöder vi regionen och de lokala hantverksföretagen. Genom att skapa nya och bevara befintliga arbetstillfällen vill vi bidra till den regionala utvecklingen.

Vårt mål är att öka produktionskapaciteten i Nordhausen under de kommande åren för att möta den växande efterfrågan på rörsystem för säker och effektiv transport av vätskor, gaser och värme. Denna kapacitetsökning kommer att realiseras i en hall på ca 5.000 kvadratmeter.

Vi på BRUGG Pipes har tagit på oss uppgiften att säkerställa en framåtblickande energiförsörjning med hjälp av när- och fjärrvärmerör och andra innovativa produkter och därigenom bidra till att uppnå en hållbar framtid.

BRUGG German Pipe moderniserad