Databáze BIM rozšířena o potrubní systémy pro dálkové chlazení a vodní aplikace a o příslušenství

Společnost BRUGG Pipes pokračuje v nastavování standardů v oblasti stavebního plánování a rozšiřuje svou knihovnu informačního modelování budov (BIM). Kromě osvědčených potrubních systémů CALPEX a FLEXSTAR nabízí aktualizovaná platforma nyní také přístup k dalším typům výrobků pro specifické aplikace: COOLFLEX a COOLMANT pro aplikace dálkového chlazení a EIGERFLEX pro aplikace studené a teplé vody.

Díky integraci těchto nových typů výrobků umožňuje společnost BRUGG Pipes projektantům a inženýrům pracovat ještě přesněji a efektivněji. Kromě dat BIM, která jsou již k dispozici pro potrubní systémy CALPEX a FLEXSTAR pro lokální a dálkové vytápění, jsou nyní k dispozici i data BIM pro aplikace dálkového chlazení a teplé a studené vody.

Současně byla rozšířena nabídka připojení o elektrotvarovky a příslušenství FLEXSTAR o koncovky z EPDM a těsnicí kroužky s kabelovými vývodkami.

Rozšířená knihovna BIM společnosti BRUGG Pipes obsahuje více než 1 000 položek, včetně velkého množství variant formátů BIM a CAD v několika jazycích. Patří mezi ně technické listy a podrobné informace o výrobcích, které lze přímo integrovat do procesů plánování a projektování.

Integrací systémů COOLFLEX, COOLMANT a EIGERFLEX do naší databáze BIM pokračujeme v naší cestě k revoluci v digitálním plánování staveb. Naši zákazníci budou mít prospěch z lepších možností plánování a bezproblémové integrace vysoce kvalitních výrobků do svých projektů.

Aktualizovaná knihovna BIM společnosti BRUGG Pipes je k dispozici na adrese www.bruggpipes.com/bim a podporuje projektanty a stavebníky při zefektivňování a zpřesňování jejich projektů.