Naše nákupní strategie Pořizujeme inovativní produkty za konkurenčních podmínek.
Pořizujeme inovativní produkty za konkurenčních podmínek.
  1. Domovská stránka   /  
  2. O nás   /  

Filozofie nákupu ve společnosti BRUGG Pipes

Spoléháme se na dodavatele, kteří nám poskytují inovativní produkty za konkurenčních podmínek a získávají nás spolehlivými službami, odbornými kontakty a jedinečnými, novými logistickými procesy a spoluprací.

Náš vztah s našimi dodavateli je pro nás velmi důležitý. V některých případech mohou partnerství kvést z přátelství. Pro nás je partnerství dlouhodobějším vztahem, ve kterém společně rozvíjíme a rozvíjíme nové, inovativní cesty, bez ohledu na to, zda se jedná o vývoj produktů nebo procesů. Dlouhodobě zůstaneme konkurenceschopní pouze tehdy, budeme-li mít konkurenceschopné, vizionářské dodavatelské partnery.

Když hovoříme o vizionářských partnerech, musí to zahrnovat i udržitelnost. Chceme spolupracovat pouze s dodavateli, kteří zodpovědně pracují s přírodními zdroji a kteří se zavázali k udržitelnému přístupu. To také znamená jednat se zaměstnanci spravedlivě a s respektem.

Pokud byste s námi chtěli začít něco speciálního, pošlete nám e-mail s firemní prezentací.